Viola riviniana - violka Rivinova

10. 6. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Viola riviniana Reichenbach - violka Rivinova

Syn.: Viola sylvestris Lam., Viola silvatica (Hartm.) Fries ex Hartm. var. macrantha Fries, Viola sylvestris Lam. subsp. riviniana (Reichenb.) Čelak.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Druh vytvářející přízemní růžici listů i olistěnou květonosnou lodyhu. Lodyhy dosahují výšky 15-5 cm. Listy jsou dlouze řapíkaté, okrouhle srdčité nebo srdčité, často širší než dlouhé, na okrajích mělce vroubkované, lysé nebo vzácněji roztroušeně chlupaté. Palisty trojúhelníkovité až kopinaté, na okrajích třásnité. Květy světle fialové nebo modré, do 2,5 cm velké, nevonné. Postranní korunní lístky jsou často krátce bíle vousaté. Ostruha je bílá, tlustá, rovná nebo mírně zahnutá vzhůru, na konci s příčným, "prdelkovitým" zářezem. Tobolky lysé.

 

Možná záměna: S violkou lesní (Viola reichenbachiana) roste na podobných stanovištích a často tvoří křížence (Viola x dubia). Kříženci mohou být na některých stanovištích hojnější než jejich rodiče. Violku lesní lze snadno odlišit hlavně podle ostruhy, která je fialová, mnohem tenčí než u Viola riviniana a nemá na konci "prdelkovitý"zářez.

 

Rozšíření: Nalezneme ji v nižších polohách celé Evropy, krom nejjižnějšího Středomoří a severních částí Skandinávie.

 

Roste po celém území ČR, od nížin až do podhůří. Těžiště rozšíření je v teplejších částech republiky (termofytikum, teplejší mezofytikum). Chybí na Pavlovských vrších.

 

Ekologie: Roste především v listnatých lesích teplejších poloh (doubravy, dubohabřiny), na suchých stráních, v křovinách ale i v parcích, na půdách se slabě zásaditou až kyselou reakcí. Vzácně osidluje také minerálně chudé půdy, jako jsou písčiny, vřesoviště, nebo i železniční náspy. Semena mohou být, stejně jako u ostatních violek, roznášena mravenci.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od dubna do května.

 

Taxonomická poznámka: Ekotyp na živiny chudých, nelesních stanovišť (písčiny, vřesoviště), vyznačující se menšími květy i listy, bývá označován jako Viola riviniana var. minor. Běžněji se vyskytuje především v západní Evropě (např. ve Francii).