Viola hirta - violka srstnatá

10. 6. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Viola hirta L. - violka srstnatá

Syn.: Viola hirsuta R. et Sch., Viola odorata subsp. hirta Čelak.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá bylina vytvářející pouze přízemní růžici listů, jež jsou při květu většinou drobné a nenápadné, v létě pak velké a většinou velmi výrazné. Dlouze řapíkaté listy jsou trojúhelníkovité až vejčitě kopinaté, na bázi srdčité. Listy i řapík jsou pokryty měkkými chlupy. Palisty jsou dlouze trojúhelníkovité, celokrajné. Květ je i s ostruhou fialový, nevonný. Semena mají na svém povrchu drobný útvar, zvaný "masíčko", vábící mravence, kteří semena roznáší (myrmekochorie).

 

Možná záměna: Podobný druh violka chlumní (Viola collina) má světlou (bílou nebo narůžovělou) ostruhu a palisty dlouze třásnité.

 

Rozšíření: Evropské rozšíření sahá od západní Evropy (Francie, Velká Británie), přes střední a jihovýchodní Evropu až na Ukrajinu, do Ruska a dále na Sibiř.

 

Běžný druh teplejších částí republiky. Vzácněji vystupuje do vyšších poloh.

 

Ekologie: Roste od nížin po podhůří, na suchých travnatých mezích, okrajích listnatých lesů a lesostepních lokalitách, většinou na vápencovém či čedičovém podloží.

 

Hemikryptofyt. Kvete od března do května.

 

Taxonomická poznámka: Na lokalitách, kde se spolu setkávají Viola hirta a violka vonná (Viola odorata) nebo Viola hirta a Viola collina mohou vznikat hybridní roje, které značně ztěžují determinaci tohoto druhu.