Vicia lathyroides - vikev hrachorovitá

3. 5. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Vicia lathyroides L. – vikev hrachorovitá

Syn.: Ervum soloniense L.

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s krátkým, tenkým kořenem. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, obvykle 5–20 cm vysoké, hranaté, přitiskle chlupaté nebo olysalé. Listy s (1-)2(-4) páry lístků, zakončené nevětvenou úponkou nebo hrotem; palisty polostřelovité; lístky krátce řapíčkaté, s nasazenou špičkou. Květenství redukované na jediný květ; květní stopky krátké, chlupaté. Květy šikmo odstálé; kalich trubkovitý, chlupatý, s cípy stejně dlouhými; koruna červenofialová až modrofialová, člunek kratší než křídla. Lusky lysé, podlouhle čárkovité; semena nepravidelně hranatá, bradavčitá.

 

Možná záměna: Druh lze snadno zaměnit za malé formy vikve úzkolisté (Vicia angustifolia) či vikve seté (V. sativa). Za plodu se tyto vikve odlišují např. hladkými semeny, dále mívají obvykle větší počet párů lístků.

 

Rozšíření: Tato vikev má převážně evropský areál, který se rozpíná od jižního pobřeží Skandinávie až po Středozemní moře. Areál zasahuje též do Malé Asie a sz. části Afriky. Jako nepůvodní druh je známa ze Severní Ameriky, Dálného východu, z Tasmánie a z Nového Zélandu.

 

Na našem území se vyskytuje především v nížinách termofytika a v přilehlých středních polohách mezofytika, na horách chybí. Vícero lokalit se nachází v širším okolí Vltavy a středního Polabí a na jižní Moravě.

 

Ekologie: Druh suchých a výslunných stanovišť s rozvolněnou nebo řídkou vegetací. Roste na kamenitých a písčitých stráních, úhorech, při okrajích cest, řidčeji ve světlých akátinách a na různých sekundárních stanovištích jako jsou opuštěné pískovny a železniční náspy. Preferuje dobře propustné půdy.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ochrana a ohrožení: Vikev hrachorovitá není řazena mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu patří mezi druhy téměř ohrožené (NT), což odráží její mezernatý výskyt v rámci našeho území. Je však pravděpodobné, že tento druh, podobně jako třeba pomněnka různobarvá (Myosotis discolor), je v terénu kvůli nenápadnému vzrůstu a časné době kvetení přehlížen.

 

 

Literatura:


Hill S., Loper R., Singhurst J. R. & Holmes W. C. (2007): Vicia lathyroides (Fabaceae): New to the Flora of Texas. – J. Bot. Res. Inst. Texas 1(2): 1253–1254.

 

Chrtková A. (1995): Vicia L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 386–414.