Myosotis discolor - pomněnka různobarvá

14. 6. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Myosotis discolor Pers – pomněnka různobarvá

Syn.: Myosotis collina Hoffm., nom. ambig., M. versicolor (Pers.) Sm. in Sowerby, M. fallacina Jordan in Boreau, M. agnetis Sennen

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Status: NT

 

Popis: Drobná, často nenápadná bylina s hustě chlupatou, obvykle větvenou lodyhou, vysokou do 40 cm. Spodní listy obkopinaté, často nahloučené při bázi lodyhy, na okrajích brvité, horní listy oboustranně chlupaté. Vijany bez listenů; květní stopky kratší než kalich, za plodu vzpřímené; koruna kolovitá, korunní trubka nápadně z kalicha vyčnívající, korunní lem modrý, u nejmladších květů žlutý. Plodem jsou tvrdky po obvodu s úzkým lemem.

 

Možná záměna: Za květu velmi dobře poznatelný druh, jelikož další naše jednoleté druhy nemají nejmladší květy žlutě zbarvené.

 

Rozšíření: Původně evropský taxon se subatlantským areálem, s těžištěm rozšíření v západní Evropě a na Britských ostrovech. Do hloubky kontinentu výskyt řídne, v jv. a východní Evropě se již vyskytuje velmi vzácně nebo zcela chybí. Podobně je tomu tak ve Středozemí, kde je výskyt omezen na západní část. Druh je udáván též ze sz. Afriky. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky, jižní Afriky, Nového Zélandu či Indie.

 

V České republice má těžiště rozšíření ve středních polohách, více lokalit je známo z území Čech než z Moravy. Hojněji je nalézán zejména v jižních a západních Čechách, vícero lokalit se též nachází ve Slezsku. V polohách oreofytika roste zcela sporadicky.

 

Ekologie: Druh suchých kamenitých strání, travnatých svahů, mezí, úhorů, okrajů borů, lomů, méně často roste jako plevel na okrajích polí. Roste na místech s řídkou až nezapojenou vegetací, na půdách na živiny chudých, písčitých až skeletovitých.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od konce dubna do května.

 

Ochrana a ohrožení: Pomněnka různobarvá není vedena mezi zvláště chráněnými druhy, ovšem v Červeném seznamu je řazena mezi druhy téměř ohroženými (NT). Ve východní části České republiky se vyskytuje vzácně, status ohrožení tohoto druhu byl však dlouhodobě nadhodnocený. Pomněnka různobarvá je spíše přehlíženým druhem a to zejména kvůli svému nenápadnému vzrůstu a krátkému životnímu cyklu.

 

Taxonomická poznámka: Na území České republiky je rozeznáván nominátní poddruh.

 

 

Literatura:

 

Fedorov A. (ed.): Flora of Russia: The European Part & Bordering Regions, vol. 5, A. A. Balkema, 521 pp.

 

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 216–234.