Trachodes hispidus - nosatec

30. 12. 2010 vytvořil

Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)  nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 2,53,9 mm, zbarvení je hnědé, tykadla a chodidla jsou hnědo-červená. Na konci krovek najdeme úzkou světlou pásku ve tvaru písmena v. Nosec je dlouhý stejně jako hlava a štít dohromady a je silně zakřivený. Oči nevystupují z obrysu hlavy. Po celém těle jsou husté překrývající se drobné šupinky, některé v řadách odstávající od těla. Stehna všech párů nohou jsou ztloustlá a nesou velké ostré zuby. Samice mají delší nosec.

 

Možná záměna: Jedná se o nezaměnitelný druh, ale na první pohled se podobá nosatcům z rodu Acalles, kteří mají velmi podobnou bionomii a vyskytují se společně s T. hispidus na stejných stanovištích. Od rodu Acalles se liší absencí rýhy pro uložení nosce na spodní straně předohrudi.

 

Rozšíření: Obývá převážně střední Evropu, severně zasahuje do Skandinávie, západně na Britské ostrovy, východně po Rumunsko a Ukrajinu.

 

V ČR po celém území na vhodných biotopech lokálně hojný.

 

Biologie a ekologie: Dospělci již koncem března nebo začátkem dubna až do podzimu. Obývá listnaté nebo smíšené lesy, které jsou zachovalé nebo přírodě blízké lesy. Dospělci často sedí na větvičkách podobně jako nosatci z rodu Acalles nebo se zdržují v hrabance a mechu. Mezi časté dřeviny, na kterých se vyskytují, patří duby (Quercus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), břízy (Betula spp.) a jeřáby (Sorbus spp.). Bionomie není příliš známá, larvy žijí ve vlhkém rozkládajícím se dřevě již zmíněnách dřevin.

 

Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu veden jako témeř ohrožený (NT). Indikátor zachovalých nebo přírodě blízkých lesních porostů, kterých samozřejmě úbývá. Jedinou možnou ochranou je tyto porosty chránit, nebo v nich šetrně hospodařit v tak aby tento druh dokázal přežívat.

 

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana 46 (supplementum): 1–363.