Thymelicus sylvestris - soumračník metlicový

8. 2. 2020 vytvořil Stanislav Rada

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – soumračník metlicový

Čeleď: Hesperiidae – soumračníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný motýl s rozpětím křídel 28–30 mm. Křídla jsou oranžová (okrově žlutá), sytě zbarvená zejména ze svrchní strany. Ze spodní strany špice předních křídel a téměř celých zadních křídel má oranžová šedavý až zelenavý odstín. Na svrchní straně křídel jsou patrné černé žilky a černé okraje (širší černý okraj je na přední straně zadního křídla); u samců navíc ještě výrazný černý voničkový pruh uprostřed předního křídla. Tykadla jsou na konci kyjovitě rozšířená, jejich zbarvení je černé až oranžové, špička je však vždy oranžová. Tělo je zavalité, chlupaté, zbarvené z vrchu černohnědě, zespod šedě. Housenka je drobná, nenápadná, zbarvená zpravidla bledě zeleně s nevýraznými podélnými pruhy. Kukla bývá žlutozelená, hnědozelená nebo žlutohnědá.

 

Možná záměna: Velmi podobný je taktéž hojný soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola). Jejich rozlišení je možné podle voničkového pruhu samců (s. metlicový jej má výraznější a nepřerušený, s. čárečkovaný jej má rozdělený žilkou) a podle zbarvení špičky tykadel – s. metlicový má oranžovou, s. čárečkovaný černou (není vždy patrné při pohledu svrchu – tykadla mohou být při pohledu svrchu černá). Třetí druh rodu Thymelicus v ČR – soumračník žlutoskvrnný (T. acteon) – je podstatně vzácnější a liší se od předešlých dvou druhů o něco tmavším zbarvením křídel (hnědooranžová), u samic s velmi nevýraznými žlutými skvrnami na předních křídlech.

Další oranžově zbarvení soumračníci v Česku jsou s. rezavý (Ochlodes sylvanus) a s. čárkovaný (Hersperia comma), kteří se bezpečně odlišují žlutými skvrnami na křídlech.

 

Rozšíření: Druh je rozšířený v téměř celé Evropě (severně po Anglii, Dánsko, jih Švédska, Lotyšsko), v severní Africe, na Blízkém východě, na Kavkaze a dále na východ až po jižní Ural a Írán.

 

V Česku všeobecně rozšířený a hojný druh, je však o trochu méně běžný než podobný soumračník čárečkovaný. Vyhýbá se příliš lesnaté nebo intenzivní zemědělské krajině. Obecně hojnější je na Moravě.

 

Biologie a ekologie: Soumračník metlicový obývá nejčastěji vysokostébelné travobylinné porosty s keři, jako jsou lesostepi, zanedbané louky a pastviny, křovinaté stráně, okraje lesů a lesní paseky, okraje polních cest, železniční náspy anebo některá zarůstající ruderální stanoviště. Dospělci létají v jedné generaci ročně od června do začátku srpna. Populace jsou sedentární, většina jedinců nelétá daleko. Samci vyčkávají na vyvýšených stéblech trav na samice a ze svého teritoria vyhánějí jiné samce. Živnou rostlinou housenek je medyněk vlnatý (Holcus lanatus) nebo medyněk měkký (H. mollis), zřídka i jiné trávy. Samice kladou vajíčka po malých skupinkách na vnitřní stranu pochev horních listů medyňku. Housenky se líhnou na podzim, načež sežerou vaječný obal a poté se zapředou do kokonu, ve kterém přezimují. Jejich vývoj pokračuje na jaře, přičemž se housenky krmí ukryté v zapředené trubičce z jednoho nebo více travních listů. V tomto zápředku se posléze i kuklí.

 

 

 

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.