Theridion melanurum - snovačka skálová

15. 4. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Theridion melanurum Hahn, 1831 – snovačka skálová

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–4,5 mm (hlavohruď 1–1,6 mm). Hlavohruď je hnědá s nevýrazným tmavším střední skvrnou a širším lemem (někdy nemusí být skvrnění patrné). Zadeček je kulovitý, šedohnědý až světle hnědý s širokým světlým laločnatým proužkem a tmavšími bočními proužky. Zbarvení je variabilní, vyskytují se světlí i tmaví jedinci. Nohy a makadla jsou žlutohnědé s tmavým kroužkováním (někdy nevýrazným).

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími snovačkami rodu Theridion (v ČR 10 druhů). Zvláště podobná, avšak trochu menší je snovačka stromová (T. mystaceum). Podobná je také snovačka skalní (T. betteni) a snovačka T. asopi (ta u nás však zjištěna zatím nebyla). Tyto druhy patří do skupiny velmi podobných druhů. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh druh široce rozšířen po celé Evropě, Makaronésii, severní Africe a ve Střední Asii. Zavlečena byla do Severní Ameriky.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech a ve městech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka skálová žije na osluněných skalách a jiných skalních stanovištích. U nás ji však najdeme zejména na vnějších stěnách i vnitřních prostorech budov, na starých zdech, zříceninách a v zahradách, na přírodních biotopech je vzácná. Nenápadné řídké sítě si tká ve skalních puklinách a spárách zdí, v rozích a okolí oken. Aktivní je především v noci. S dospělci se setkáme zejména od dubna do července.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.