Theridion mystaceum - snovačka stromová

6. 3. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Theridion mystaceum L. Koch, 1870 – snovačka stromová

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobná snovačka o délce těla 2–3 mm (hlavohruď 1–1,1 mm). Hlavohruď je tmavě žlutohnědá až hnědá s nevýrazným tmavším středním páskem a lemem. Zadeček je kulovitý, šedohnědý s širokým světlým laločnatým proužkem s bílou obrubou, zbarvení proužku je však variabilní. Nohy a makadla jsou žlutohnědé s tmavým kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími snovačkami rodu Theridion (v ČR 10 druhů). Zvláště podobná, avšak trochu větší je snovačka skálová (T. melanurum). Ta však žije spíše na synantropních biotopech a skalách.

 

Rozšíření: Palearktický druh široce rozšířen v mírném pásu po celé Evropě, na jihu Sibiře a mírném pásu Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do středních poloh. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka stromová žije v různých typech listnatých a smíšených lesů, křovinách, parcích i na solitérních stromech v alejích a ve městech. Najdeme ji zejména na kmenech stromů s rozpraskanou kůrou, kde si v prasklinách kůry tká nenápadné řídké sítě, někdy také na větvích, méně často pak na skalách nebo zdech. V blízkosti sítě také samice hlídají kulovitý šedohnědý kokon. Aktivní je především v noci. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září, zimují převážně subadultní jedinci pod kůrou a v dutinách stromů.

 

   

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.