Thamiocolus imperialis - nosatec

28. 2. 2018 vytvořil Filip Trnka

Thamiocolus imperialis Schultze, 1895 – nosatec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: VU

 

Popis: Délka těla 2,8–3 mm, zbarvení těla černé s výraznými bílými oválnými i protáhlými šupinkami. Šupinky společně s černým zbarvením tvoří výrazné skvrny. Bičík tykadel složen ze sedmi článků.

 

Možná záměna: Od ostatních podobných rodů (Hadroplontus nebo Mogulones) se liší výrazně rozšířenými prostředními a zadními holeněmi, na kterých jsou ve spodní části osazeny hrubé tmavé štětinky. Od jiných druhů rodu Thamiocolus se liší zadní páskou krovek, která je tvořena širokými šupinkami, ostatní druhy mají tyto šupinky úzké.

 

Rozšíření: Evropský druh známý pouze ze střední a východní Evropy a Kavkazu.  

 

V ČR vzácný druh známý pouze z Pálavských vrchů a Znojemska.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do září se dvěma vrcholy výskytu od května do června a na podzim v září. Druh obývá světlé lesy, lesostepi a také lužní lesy. Oligofág na rostlinách z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). V ČR je nalézán pouze na hluchavce skvrnité (Lamium maculatum). Z okolních zemí uváděn také z hluchavky bílé (Lamium album), pitulníku žlutého (Galeobdolon luteum) nebo z čistce lesního (Stachys sylvatica). Larvy ani jejich ekologie není známa.


Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Nosatec je dlouhodobě znám pouze z několika lokalit, avšak jeho populace nejsou příliš ohrožené. Všechny populace jsou chráněny v rámci MZCHÚ. Vhodný management je prosvětlování porostů a tím podpora živné rostliny.

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana 46 (supplementum): 1–363.

 

Colonnelli E. (2013): Ceutorhynchinae. – In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 8, Curculionoidea II. Brill, Leiden, 176–213.

 

Dieckmann L. (1973): Die westpaläarktischen Thamiocolus-Arten (Coleoptera: Curculionidae). Beiträge zur Entomologie 23: 245–273.

 

Strejček J. (1996): Coleoptera: Curculionoidea 1 (Anthribidae and Curculionidae). In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 94: 577–599.14:42 28.02.2018

 

Trnka F. (2016): Nosatec Thamiocolus imperialis (Coleoptera: Cucrulionidae) nalezen na Znojemsku. Weevil Thamiocolus imperialis (Coleoptera: Cucrulionidae) found in the Znojmo region. Thayensia 13: 103–108.