Lamium maculatum - hluchavka skvrnitá

22. 2. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Lamium maculatum (L.) L. – hluchavka skvrnitá
Syn.: Lamium album var. maculatum L.
Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, až 60 cm vysoké byliny s plazivým oddenkem vytvářejícím nadzemní i podzemní výběžky a s vystoupavou až přímou, roztroušeně až v horní části poměrně hustě krátce chlupatou, v dolní části často nafialovělou lodyhou. Listy jsou vstřícné, dlouze řapíkaté, s čepelí trojúhelníkovitě vejčitou, na bázi srdčitou až uťatou, na vrcholu tupou až zašpičatělou, na okraji vroubkovanou a na ploše roztroušeně chlupatou. Květy vyrůstají po 6–10 v oddálených lichopřeslenech. Listeny jsou krátce řapíkaté, protáhle trojúhelníkovitě vejčité, na bázi klínovité. Listence jsou šídlovité, krátké. Kalich je zvonkovitý s kališními cípy úzce trojúhelníkovitými, zhruba stejně dlouhými nebo kratšími než zbytek kalicha. Koruna je dvoupyská, tmavě růžová, s korunní trubkou prohnutou. Plodem jsou tmavě šedé tvrdky.

Možná záměna: Hluchavka skvrnitá občas bývá zaměňována s hluchavkou nachovou (Lamium purpureum), od které se však liší především nápadně prohnutou korunní trubkou a také většími květy a celkově robustnějším vzrůstem.

Rozšíření: Evropa kromě Skandinávie, Dánska, Velké Británie a Irska. Velmi vzácná je v atlantské části kontinentu, tj. v Beneluxu a severozápadním Německu. Souvislý areál na východ zasahuje až k Uralu. Drobné izolované arely se nacházejí v Turecku, na Kavkaze, v severním Íránu a na Altaji. Zavlečena byla do řady zemí, například do Severní Ameriky a na Nový Zéland.

V ČR se vyskytuje hojně od nížin do podhůří. Do vyšších horských poloh bývá zavlékána a vyskytuje se zde často jen přechodně.

Ekologie: Vlhkomilný a relativně stínomilný druh, který roste v lužních lesích, v potočních olšinách, v lesních lemech a také, zejména ve vyšších polohách, na rumištích a v okolí chat. Hluchavce skvrnité vyhovují podmáčené půdy bohatší na dusík.

Hemikryptofyt, s optimem kvetení od konce dubna do konce května, často však kvete po celou vegetační sezónu.

 

 

Literatura:

Dvořáková M. (2000): Lamium L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 596–603.