Tetragnatha pinicola - čelistnatka stromová

10. 11. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Tetragnatha pinicola  L. Koch, 1870 – čelistnatka stromová

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4,5–6 mm (hlavohruď 2,3–2,5 mm). Hlavohruď je žlutohnědá až žlutavá. Chelicery jsou mohutné, žlutavé, dlouhé s výraznými zoubky a směřují do stran. Sternum (hrudní štít)  je tmavé s žlutavým klínem. Zadeček je oválně protáhlý, žlutý s perleťovým leskem a tenkými nezřetelnými tmavými proužky. Spodní strana zadečku je tmavá s dvěma žlutými proužky. Nohy jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Od ostatních našich čelistnatek rodu Tetragnatha se liší velikostí (je to náš nejmenší druh) a žlutým klínem na sternu, který má ještě čelistnatka rákosní (T. extensa), ta je však obvykle výrazně větší.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie: Čelistnatka stromová žije v listnatých a smíšených lesích, na jejich okrajích, mýtinách a křovinách, ale i v parcích a zahradách. Na rozdíl od ostatních našich čelistnatek žije i na suchých biotopech daleko od vody. Žije na stromech a keřích, někdy také na vyšších bylinách v podrostu, kde si staví kolové sítě. S dospělci se setkáme zejména od května do července.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.