Tetragnatha extensa - čelistnatka rákosní

22. 8. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) – čelistnatka rákosní

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–11 mm (hlavohruď 3–4 mm). Hlavohruď je rezavá až žlutohnědá. Chelicery jsou zvláště u samců velmi dlouhé s charakteristickými zoubky. Sternum je u tohoto druhu tmavé se světlým cípem. Zadeček je protáhlý žlutavý s dvěma tmavšími proužky. Spodní strana zadečku je tmavá s dvěma podélnými žlutými proužky. Nohy jsou světle hnědé, první dva páry jsou výrazně delší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Tetragnatha (v ČR 8 druhů). Pouze čelistnatka stromová (Tetragnatha pinicola) má stejně zbarvené sternum. Spolehlivé určení čelistnatek je podle kopulačních orgánů a zoubků na chelicerách.

 

Rozšíření: Holearktický druh, mírný pás Severní Ameriky, Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, zejména v nížinách. Patří mezi naše nejhojnější zástupce čelistnatek rodu Tetragnatha.

 

Biologie a ekologie: Čelistnatka rákosní obývá různé porosty mokřadní vegetace. Najdeme ji zejména v rákosinách a litorálních porostech rybníků, v okolí tůní, řek, ale i na mokřadních loukách apod. Mezi vegetací si staví kolové sítě. Na kořist číhá nejčastěji uprostřed sítě nebo poblíž na vegetaci v typickém postoji přitisklá k stonku nebo listu. Páření probíhá v letních měsících a samice poté připředou bílý plochý kokon k listu. Dospělci jsou nejpočetnější od června do srpna.

 

 


Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.