Tegenaria domestica - pokoutník domácí

10. 3. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Tegenaria domestica (Clerck, 1757) – pokoutník domácí

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 6–11 mm (hlavohruď 2,5–4 mm). Hlavohruď světle šedohnědá s dvěma tmavými páskami. Sternum hnědé se světlým kopinatým proužkem. Zadeček šedohnědý s typickou světlou kresbou. Nohy jsou světle hnědé, nevýrazně tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: Záměna možná na první pohled s mladými jedinci pokoutníka tmavého (Eratigena atrica). Od ostatních zástupců pokoutníků rodu Tegenaria se liší nevýraznou kresbou a světlým zbarvením.

 

Rozšíření: Kosmopolitní druh, rozšířen synantropně, zejména na severní polokouli. 

 

V ČR nehojně roztroušeně po celém území. Dříve daleko hojnější, dnes nehojně, zejména v teplejších oblastech. Patrně za to může rozšíření konkurenčně silnějšího pokoutníka tmavého (E. atrica) a jiných nepůvodních synantropních pavouků. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento pokoutník obývá především synantropní biotopy, jako jsou budovy, stáje, sklepy a skleníky. Ve volné přírodě se s ním setkáme vzácně na skalních stepích, sutích, skalách nebo v lomech. Někdy i v dutinách stromů a pod kůrou starých stromů, zvláště v doubravách. Vytváří nevelké plachetkovité sítě, většinou na tmavých suchých místech. Samice vytváří kulovitý kokon, který připřádá do úkrytu nedaleko sítě, v kokonu bývá 50–60 vajíček. S dospělci se setkáme v budovách po celý rok. 

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.