Eratigena atrica - pokoutník tmavý

12. 9. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Eratigena atrica (C. L. Koch, 1834) – pokoutník tmavý

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–16 mm (hlavohruď 4–6 mm). Svým vzhledem a délkou noh se jeho velikost v očích laiků zvětšuje. Hlavohruď je hnědošedá s dvěma laločnatými tmavými skvrnami. Zadeček je hnědošedý se světlejší vlnkovanou až šipkovitou kresbou, která někdy nemusí být výrazná. Nohy jsou výrazně dlouhé (zvláště u samců) a stejně jako celé tělo hustě ochlupené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími pokoutníky z rodu Eratigena (v ČR 2 druhy). Pokoutník stepní (Eratigena agrestis) žije na suchých stanovištích, v budovách jen velmi vzácně a má obvykle světlejší zbarvení s méně výraznou kresbou. Pokoutník domácí (Tegenaria domestica) je menší, světlejší a má jinou (šachovnoicovou) kresbu na zadečku.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen po celé Evropě. Zavlečen do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento pokoutník patří mezi nejběžnější domácí pavouky, najdeme ho zejména ve starých domech, sklepích, stájích, hospodářských budovách a v okolí domů. Ve volné přírodě žije například v sutích, na okrajích jeskyní, ve skalách a také v lomech. Staví si husté plachetkovité sítě, nejčastěji na tmavých místech a v rozích. Aktivní je v noci. V přírodě se s dospělci setkáme od května do července, v budovách a vytápěných místech i celoročně. Přestože má většina lidí z tohoto pavouka vzhledem k jeho velikosti a vzezření strach, jedná se o neškodného a užitečného tvora, který naopak likviduje v lidských sídlech nežádoucí hmyzí obyvatele.

 

 

Literatura:

 

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.