Symphytum tuberosum subsp. tuberosum - kostival hlíznatý pravý

13. 3. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum – kostival hlíznatý pravý
Syn.: Symphytum nodosum auct. p. p.
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé byliny s vystoupavou až přímou, 20-40 cm vysokou, při bázi dužnatou lodyhou a dužnatými, hlízovitě ztlustlými oddenky. Listy jsou podlouhle eliptické až široce vejčité, na vrcholu zaokrouhlené až tupě špičaté, nanejvýš 2,8x delší než široké. Spodní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, záhy odumírající, nejhořejší přisedlé. Květy, vyrůstající v poměrně hustokvětých a kompaktních dvojvijanech, jsou trubkovité nebo baňkovité. Kalich je zvonkovitý s cípy odstále štětinatě chlupatými. Koruna je žloutkově žlutá. Plodem jsou tmavě hnědé, na povrchu bradavičnaté tvrdky.

Možná záměna: Od druhů z okruhu kostivalu lékařského (Symphytum officinale agg.) se liší nesbíhavými listy na lodyhu, žlutými květy nebo konektivem, který je krátký a nepřesahuje prašníky.

Od blízce příbuzného kostivalu hlíznatého úzkolistého (Symphytum tuberosum subsp. angustifolium) se liší výrazně dužnatou bází lodyhy, širokými, eliptickými až vejčitými listy nebo kompaktním, obvykle nevětveným květenstvím.

Rozšíření: Celkový areál zaujímá téměř celou Evropu, od Velké Británie po Balkánský poloostrov, na sever po jižní Polsko a Německo. V některých částech areálu, jako je např. Panonská nížina, vyšší polohy jižních Karpat či přímořské oblasti Středozemního moře, je vzácný nebo zcela chybí a je nahrazen blízce příbuznými taxony.

V ČR se vyskytuje zejména na západní a severovýchodní Moravě a ve Slezsku a také v jižních Čechách, odkud proniká kaňonem Vltavy do okolí Prahy a Českého Středohoří. Poměrně izolované výskyty se nacházejí v okolí Plzně, Chocně či na Kutnohorsku.

Ekologie: Kostival hlíznatý pravý roste na vlhkých, často zastíněných půdách s dostatkem dusíku. K typickým biotopům, kde se vyskytuje, patří lužní a suťové lesy, devětsilové nivy, bučiny či vlhčí typy dubohabřin, vzácněji ho lze nalézt také na antropicky ovlivněných stanovištích.

Geofyt, který kvete od dubna do května.

Taxonomická poznámka: Okruh kostivalu hlíznatého představuje taxonomicky velmi složitou skupinu. Komplikace způsobuje přítomnost polyploidie a také značná morfologická variabilita a plasticita. Studium morfologie a cytologické variability tohoto druhu naznačuje, že jednotlivé cytotypy mají zřetelnou geografickou vazbu na určitá území a také poměrně omezenou morfologickou variabilitu. Díky tomu je možné jednotlivé cytotypy hodnotit jako samostatné taxony. V ČR se vyskytují dva morfologicky odlišné cytotypy, které lze v tomto pojetí hodnotit na poddruhové úrovni, jako dodekaploidní kostival hlíznatý pravý (S. tuberosum subsp. tuberosum) a tetraploidní kostival hlíznatý úzkolistý (S. tuberosum subsp. angustifolium).

 

 

Literatura:

Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B. (2016): The Symphytum tuberosum complex in Central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 88: 77-112.

Kobrlová L., Hroneš M. & Trávníček B.: Rod Symphytum L. (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. – Zprávy České botanické společnosti (v recenzním řízení).

Murín A. & Májovský J. (1982): Die Bedeutung der Polyploidie in der Entwicklung der in der Slowakei wachsenden Arten der Gattung Symphytum L. – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 29: 1–25.