Symphytum tuberosum subsp. angustifolium - kostival hlíznatý úzkolistý

20. 8. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Symphytum tuberosum subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman – kostival hlíznatý úzkolistý
Syn.: Symphytum angustifolium A. Kerner
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: nedořešený

Popis: Vytrvalé, chlupaté byliny s šikmo plazivými, poměrně tenkými, přerušovaně hlízovitě ztlustlými oddenky a 30–40 cm vysokými, přímými, tvrdými, často větvenými lodyhami. Listy jsou úzce kopinaté až protáhle čárkovité, často protáhle zašpičatělé, všechny nanejvýš 3× delší než širší, spodní dlouze řapíkaté, horní téměř přisedlé. Květy, vyrůstající v rozvolněných dvojvijanech, jsou trubkovité, světle bledožluté, útlé. Kalich je zvonkovitý, rozeklaný v pět kališních cípů. Tvrdky jsou tmavě hnědé, lesklé a vrásčité.

Možná záměna: Od kostivalu hlíznatého pravého (Symphytum tuberosum subsp. tuberosum), se liší nápadně užšími, protáhle kopinatými listy, často nápadně větveným květenstvím a poměrně tenkou, nedužnatou lodyhou.

Rozšíření: Kostival hlíznatý úzkolistý představuje významný matransko-předkarpatský floristický prvek. Doposud je znám pouze z několika zemí střední Evropy – Maďarska, Slovenska a ČR, kde se vyskytuje v pahorkatinách na obvodu Panonské nížiny.

V ČR se vyskytuje pouze na Moravě, především v Bílých Karpatech, Chřibech, Litenčických vrších a Ždánickém lese, na sever zhruba po Olomouc, Holešov a Valašské Klobouky, na západ po okolí Brna. Zcela chybí v Javornících, Hostýnských vrších a na jihozápadní Moravě.

Ekologie: Teplomilný a relativně světlomilný taxon, který roste především v širokostébelných suchých trávnících, ve světlých listnatých lesích a na jejich okrajích. Své ekologické optimum nalézá především v bělokarpatských loukách a karpatských dubohabřinách.

Hemikryptofyt, který kvete od konce dubna a do konce května.

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že tento taxon nebyl na našem území rozlišován (viz taxonomickou poznámku), nenachází se ani v Červeném seznamu. S přihlédnutím k jeho rozšíření pouze na Moravě a vazbě na vzácnější typy biotopů by měl být hodnocen jako druh vyžadující pozornost, tedy C4a.

Taxonomická poznámka: Kostival hlíznatý úzkolistý představuje tetraploidní prvek (2n=32) z taxonomicky komplikovaného okruhu kostivalu hlíznatého. Na našem území nebyl až donedávna rozlišován i přesto, že se kromě počtu chromozomů liší od typického kostivalu hlíznatého také řadou morfologických znaků.

 

 

Literatura:

Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B. (2016): The Symphytum tuberosum complex in Central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 88: 77–112.

Kobrlová L., Hroneš M. & Trávníček B.: Rod Symphytum L. (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. – Zprávy České botanické společnosti 51: 221–256.

Murín A. & Májovský J. (1982): Die Bedeutung der Polyploidie in der Entwicklung der in der Slowakei wachsenden Arten der Gattung Symphytum L. – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 29: 1–25.