Symphytum bohemicum - kostival český

7. 7. 2013 vytvořil Michal Hroneš

Symphytum bohemicum F. W. Schmidt – kostival český
Syn.: Symphytum officinale var. bohemicum (F. W. Schmidt) Pers., Symphytum officinale subsp. bohemicum (F. W. Schmidt) Čelakovský
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: §3, C2, ČK

Popis: Vytrvalé, drsně chlupaté, 30-70 cm vysoké byliny světle zelené až žlutavě zelené barvy s válcovitým větveným oddenkem. Lodyha je dutá, sbíhavě křídlatá, často málo větvená, s dlouhými nazpět odstálými štětinovitými chlupy a krátkými háčkovitými chlupy. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, vejčitě kopinaté. Lodyžní listy jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, obvykle krátce řapíkaté až přisedlé s křídly sbíhavými jen cca do poloviny lodyžního internodia. Květenství jsou vijanovitá, složená ze žlutavě bílých trubkovitých květů. Plodem jsou hladké a lesklé tvrdky.

Možná záměna: S bělokvětými jedinci kostivalu lékařského (Symphytum officinale). Od tohoto druhu se kostival český liší světlejší barvou lodyh a listů, měkčím oděním či užšími listy, jejichž křídla sbíhají jen po krátkých úsecích lodyh.

Rozšíření: Evropský endemit. Vzhledem k taxonomickým nejasnostem (viz taxonomická poznámka) není celkové rozšíření dokonale známé.

V ČR se vyskytuje pouze v českém termofytiku, zejména ve středním Polabí a přiléhajících oblastech.

Ekologie: Vlhkomilný druh, který roste obvykle na mírně bazických půdách s dostatkem živin. Vyskytuje se především na vlhkých střídavě zaplavovaných a slatinných loukách, na okrajích rákosin či v lemech lužních lesů a mokřadních olšin.

Hemikryptofyt, který kvete od května do července.

Ohrožení a ochrana:
Druh je ohrožen především úbytkem vhodných biotopů vlivem meliorací, rozorávání luk a sukcese. Druh je chráněn zákonem v kategorii „ohrožený“ a na několika místech také územně v rámci maloplošných chráněných území (např. PR Zbytka u Českého Meziříčí).

Taxonomická poznámka:
Kostival český je diploidním taxonem z příbuzenského okruhu kostivalu lékařského (S. officinale agg.). Pod jméno S. bohemicum jsou různými autory zahrnovány populace bělokvětých rostlin s ± podobným souborem znaků. V nejširším pojetí má S. bohemicum polytopický areál složený z většího množství izolovaných arel: české, německé, polské, jihoslovensko-maďarské, italsko-slovinské, rumunské, nizozemské, britské a turecké. Otázkou však zůstává, zda je takto široce pojímaný taxon monofyletický či se jedná o několik samostatných taxonů.

 

 

 

Literatura:

Holub J. (1999): Symphytum bohemicum F. W. Schmidt. – In.: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5, Príroda, Bratislava, p. 362.

Slavík B. (2000): Symphytum L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 202 – 210.