Steatoda castanea - snovačka kaštanová

25. 3. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Steatoda castanea (Clerck, 1757) – snovačka kaštanová

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–7 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je u samic světle hnědá, u samců až červenohnědá. Samci mají na zadním okraji hlavohrudi rýžky, kterými třou o hrbolky na zadečkové stopce, jímž stridulují. Zadeček je vejčitě oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je šedohnědě skvrnité s tenkým bílým středovým proužkem a obrubou v přední části zadečku. Spodní strana zadečku je světlá. Nohy a makadla jsou žlutohnědé, u samců až červenohnědé s nevýrazným, ale patrným tmavším kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná se snovačkou pokoutní (Steatoda bipunctata), která má však tmavou hlavohruď a je celkově tmavší a obvykle menší s méně výrazným kroužkováním noh. Samci jsou podobní snovačce domácí (Steatoda grossa), které však nemá světlý proužek, ale světlé skvrnění. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je rozšířen Evropě (chybí v západní Evropě a Britských ostrovech) a v mírném pásu Asie. Zavlečena byla do Kanady.

 

V ČR nehojný druh, ale roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech a větších městech. Patří mezi naše vzácnější synantropní snovačky. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka kaštanová obývá u nás zejména synantropní biotopy, jako jsou různé budovy, staré zdi, skleníky a zahrady. Narozdíl od podobně žijících synantropních snovaček (S. grossa a S. triangulosa) ji najdeme spíše na vnějších stěnách budov než uvnitř. Ve volné přírodě vzácně na skalách a pod kůrou starých stromů. Staví si řídké trojrozměrné sítě v různých výklencích. Aktivní je hlavně v noci. Bílý kulovitý kokon se žlutavými vajíčky upevňuje samice v blízkosti sítě. S dospělci se setkáme celoročně, nejvíce v jarních měsících.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.