Sorbus sudetica - jeřáb sudetský

13. 11. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Sorbus sudetica (Tausch) Bluff, Nees et Schauer  jeřáb sudetský (krkonošský)  

Syn.: Pyrus sudetica Tausch, Chamaemespilus sudetica (Tausch) M. J. Roem., Aria sudetica (Tausch) Beck, Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz subsp. sudetica (Tausch) Hegi, Sorbus corcontica Holub, Crataegus aria L. sensu Krocker

Čeleď: Rosaceae  růžovité  

Status: C1, §1, ČK, WORLD-I

 

Popis: Nízký keřík nebo velmi malý stromek, dorůstající se vzácně až 2 m, s hladkou, našedlou borkou. Listy jsou celokrajné, obvejčité, na okraji nepravidelně pilovitě zubaté, na svrchní straně tmavě zelené a lysé, na rubu chlupaté, šedostříbrné. Řapík je krátký. Květenství jsou chudá, složená z růžových až načervenalých pětičetných květů. Plodem je lesklá, kulovitá, jasně červená malvice poměrně příjemné chuti. Semena jsou kapkovitá, chutnající po mandlích.  

 

Možná záměna: Naprosto charakteristický druh, ve volné přírodě žádná záměna nehrozí.  

 

Rozšíření: Ledovcové kary a subalpínské polohy české části Krkonoš. Vyskytuje se na hranách Labského dolu, v Úpské jámě, Čertově rokli a na vrcholu Krkonoš. Celkové výškové rozpětí, kterého druh dosahuje, činí cca 300 m.  

 

Ekologie: Roste na svazích karů a v lavinových dráhách, chráněných před větrem, na poměrně chudých a mělkých půdách, vzácněji na půdách humóznějších. V místech, kde se v zimě vyskytuje plazivý sníh nebo padají laviny, vytváří nízké, plazivé až šavlovité formy. Je diagnostickým druhem sv. Salicion silesiacae. Tetraploidní druh, který je schopen jak normálního pohlavního rozmnožování, tak i příležitostného apomiktického rozmnožování a dále také klonálního růstu (především hřížení).

 

Nanofanerofyt, kvetoucí v červnu, plody dozrávají na konci srpna nebo v září.  

 

Význam: Vzácný a ohrožený taxon naší květeny. Český a také přímo krkonošský endemit, který vznikl po poslední době ledové, v období mezi 20 a 10 tisíci lety před naším letopočtem (neoendemit). Jde o doklad rozšíření rodičovských druhů a celkovém stavu květeny po poslední době ledové, protože oba rodiče se již v Krkonoších nevyskytují. Je to také první popsaný krkonošský endemit (byl objeven a popsán botanikem Tauschem již v roce 1834 jako Pyrus sudetica).  

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především nízkým počtem jedinců (cca 145 keříků). Vzhledem k tomu, že je však schopen klonálního rozmnožování, jsou jeho populace poměrně stabilní. Je chráněn zákonem a je také uveden v červeném seznamu ohrožených rostlin. Všechny jeho populace leží na území Krkonošského národního parku, který zajišťuje také jeho kultivaci a reintrodukci.

 

Taxonomická poznámka: Druh hybridogenního původu, jehož rodiči jsou jeřáb mišpulka (Sorbus chamaemespillus) a jeřáb muk (Sorbus aria).

 

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1992): Sorbus L. – jeřáb. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 474–484, Academia, Praha.