Somatochlora metallica - lesklice zelenavá

10. 3. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) – lesklice zelenavá

Čeleď: Cordulidae - lesklicovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla dosahuje 50-55 mm. Celé tělo včetně hrudi a očí je typicky kovově lesklé a zelené. Stejně tak oči jsou výrazně zelené. Hruď je výrazně ochlupená. Zadeček samců je nejširší ve střední části (zhruba u šestého a sedmého zadečkového článku). Přívěsky samců jsou výrazně zalomené. Na čele obou pohlaví se nachází dvě žluté skvrny, které jsou spojeny do tvaru písmene „U“. Na bázi zadečku jsou také žluté skvrny. Druhý a třetí zadečkový článek od sebe odděluje žlutý proužek. Kladélková chlopeň na zadečku samic je dlouhá a odstává v kolmém úhlu.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména za letu s obdobně hojnou lesklicí měděnou (Cordulia aenea). Ta má však kyjovitě rozšířený zadeček až na jeho konci a chybí ji také žluté skvrny na čele typické pro rod Somatochlora.

Velmi podobná je lesklici jižní (S. meridionale), která má žlutou skvrnu i na boku hrudi a vyhledává odlišné biotopy (zastíněné tekoucí vody). Navíc je u nás poměrně vzácná (jen jižní Morava). Lesklice severská (S. arctica) či l. horská (S. alpestris) se liší tmavým zbarvením, menším, ale robustnějším tělem a nespojitými žlutými skvrnami na čele.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh vyskytující se téměř v celé Evropě kromě mediteránu.

 

Nejhojnější druh rodu Somatochlora u nás vyskytující se na celém území ČR.

 

Ekologie a biologie: Biotopově nevyhraněný druh vyskytující se na všech typech stojatých vod a někdy i u mírně tekoucích vod. Upřednostňuje zastíněnější lokality s porosty dřevin. S dospělci se setkáme od druhé poloviny května až do září. Samci patrolují při nízkém letu kolem břehu a velmi často zastavují v letu. Málokdy odpočívají na vegetaci. Pro samice je při kladení vajíček do bahna či vody typické kladivovité zahnutí zadečku. Délka vývoje larev je dva až tři roky.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.