Smerinthus ocellatus - lišaj paví oko

3. 6. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – lišaj paví oko

Čeleď: Sphingidae – lišajovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 65–90 mm. Délka těla 35–45 mm. Zbarvení těla je hnědé až šedohnědé, na hrudi je tmavý široký pruh. Tykadla jsou poměrně krátká, světle hnědá. Přední křídla jsou hnědošedá (někdy až s nafialovělým nádechem) s vlnitou kresbou a nepravidelně vykrajovaným okrajem (odtud starší české jméno „zubokřídlec“). Zadní křídla jsou růžová s tmavou okovitou skvrnou s modrým středem. Housenka je světle zelená s bočními bílými šikmými proužky a žlutavým někdy i modravým růžkem, řitní štítek není barevně odlišný.

 

Možná záměna: Díky typické kresbě na zadních křídlech je u nás nezaměnitelný. V klidu se složenými křídli ho lze však na první pohled zaměnit s dalšími „zubokřídleci“, zvláště lišajem lipovým (Mimas tiliae) a lišajem topolovým (Laothoe populi).

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asii a na Sibiři a v severní Africe.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v nižších a středních polohách, ale občas i na horách.

 

Biologie a ekologie: Lišaj paví oko obývá břehové porosty toků a rybníků, lužní lesy, vrbové křoviny, aleje, parky, ale i porosty vrb na postindustriálních stanovištích (např. v zatopených pískovnách). Létá od soumraku do pozdní noci, má zakrnělý sosák a nepřijímá na rozdíl od některých jiných lišajů potravu. Přes den odpočívá nejčastěji na kmenech stromů nebo na vyšší vegetaci. Při podráždění nadzvedávají přední křídla a kývavými pohyby ukazují zastrašující kresbu na zadních křídlech. Imaga se u nás vyskytují od konce dubna do konce července. Housenka se živí zejména různými dlouholistými vrbami (Salix spp.), příležitostně také topoly (Populus spp.) a jinými dřevinami. Housenky se vyskytují od července do října, na podzim se kuklí a na jaře se líhnou. Kuklí se volně v zemi.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.