Sisymbrium orientale subsp. orientale - hulevník východní pravý

28. 5. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Sisymbrium orientale subsp. orientale  hulevník východní

Syn.: Sisymbrium columnae Jacq., Brassica subhastata Willd.

Čeleď: Brassicaceae  brukvovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s přímou lodyhou, vysoká 4080 cm, větvená zpravidla od báze. Dolní a střední lodyžní listy kracovité, horní listy hrálovité. Květenstvím je prodloužený, někdy větvený hrozen složený až z 30 květů. Korunní lístky široce obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, zbarvené citrónově žlutě. Plodní stopky odstálé, rozkladité, i na zpět zahnuté, dlouhé 610(15)mm. Plodem jsou chlupaté šešule obsahující sytě oranžová semena.

 

Možná záměna: Druh poměrně variabilní v odění a délce plodních stopek a tvaru listů. U nás připadá v úvahu záměna se zřídkavě zavlékaným poddruhem hulevníkem východním dlouhoplodým (Sisymbrium orientale subsp. macroloma), který se odlišuje kratšími plodními stopkami. Druh je možné zaměnit také s hulevníkem vysokým (Sisymbrium altissimum), který má nejhořejší listy peřenosečné nikoli celistvé či hrálovité a výrazně kápovité kališní lístky.

 

Rozšíření: Druh se submediteránně-subkontinentálním areálem s těžištěm rozšíření v oblasti Středozemí odkud zasahuje na sever po střední Evropu, na východ do Zakavkazí, střední Asie po západní část Himálají. Nezřídka zavlékán do západní Evropy a Skandinávie, výskyt byl potvrzen rovněž na Dálném Východě a v Austrálii.

 

V České republice je tento druh primárně vázán na oblast jihomoravského termofytika, rovněž je z nám z blízkosti Štramberka na SV Moravě. V jiných částech termofytika příp. přilehlých oblastech mezofytika se vyskytuje vzácně, spíše sporadicky, s největší pravděpodobností druhotně. Vázán na nižší nadmořské polohy maximálně do suprakolinního stupně.

 

Ekologie: Světlomilná rostlina vázaná na antropicky ovlivněná stanoviště jako jsou okraje komunikací, rumiště, vinice, ale rovněž se vyskytuje na travnatých až keřnatých stráních. Preferuje bazické podklady, především vápenec. Udáván jako diagnostický druh sv. Sisymbrion officinalis.

 

Jednoletý terofyt kvetoucí od května do července, vzácně až do října.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými druhy. V Červeném a černém seznamu patří mezi téměř ohrožené taxony (NT). Pro antropický charakter stanovišť není většina lokalit územně chráněna.

 

   

 

Literatura:

 

Dvořák F. (1992): Sisymbrium L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 26–38.