Selatosomus cruciatus - kovařík

28. 9. 2022 vytvořil Filip Trnka

Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) – kovařík

Čeleď: Elateridae – kovaříkovití
Status: VU
Popis: Velikost těla 9–15 mm. Zbarvení černé, oranžovo-červené pruhy na okrajích štítu. Ochlupení žluto-šedé. Krovky se žlutými skvrnami a černou kresbou ve tvaru kříže. Černá skvrna od poloviny krovek po ramena. Zbarvení krovek je variabilní. Tykadla trojúhelníkovitá. Nohy a tykadla červeno-žluté.
Možná záměna: Zbarvením nezaměnitelný druh.
Rozšíření: Široce rozšířený druh od jižní Francie, přes střední Evropu až do Malé Asie a západní Sibiře.
V ČR lokálně se vyskytující druh nížin až pahorkatin.
Biologie a ekologie: Dospělci od konce dubna do konce června s maximem v první polovině května. Obývá světlé listnaté a smíšené lesy. Imaga nejčastěji sedí na bylinách, keřích nebo mrtvých kmenech dubů (Quercus spp.), buků (Fagus sylvatica) nebo jiných listnatých dřevinách. Biologie není příliš dobře známa. Vývoj larev a kuklení probíhá v půdě.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Je ohrožen především a přeměnou přirozených lesů na monokulturní stinné porosty. Kovařík Selatosomus cruciatus obývá zachovalé přírodě blízké lesní porosty, ve kterých je ideální extenzivně hospodařit jelikož druhu vyhovují nezapojené světlejší porosty. Vhodné je ponechávání mrtvého dřeva a torz v lesním prostředí. Dále prosvětlování lesů ve formě kotlíkové seče, lesní pastvy, vhodné je i hospodaření ve formě nízkého a středního lesa.
Literatura:
Laibner S. (2000): Elateridae České a Slovenské republiky. Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Nakladatelství Kabourek, Zlín.
 

Čeleď: Elateridae – kovaříkovití

Status: VU

 

Popis: Velikost těla 9–15 mm. Zbarvení černé, oranžovo-červené pruhy na okrajích štítu. Ochlupení žluto-šedé. Krovky se žlutými skvrnami a černou kresbou ve tvaru kříže. Černá skvrna od poloviny krovek po ramena. Zbarvení krovek je variabilní. Tykadla trojúhelníkovitá. Nohy a tykadla červeno-žluté.

 

Možná záměna: Zbarvením nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Široce rozšířený druh od jižní Francie, přes střední Evropu až do Malé Asie a západní Sibiře.

 

V ČR lokálně se vyskytující druh nížin až pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce dubna do konce června s maximem v první polovině května. Obývá světlé listnaté a smíšené lesy. Imaga nejčastěji sedí na bylinách, keřích nebo mrtvých kmenech dubů (Quercus spp.), buků (Fagus sylvatica) nebo jiných listnatých dřevinách. Biologie není příliš dobře známa. Vývoj larev a kuklení probíhá v půdě.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Je ohrožen především a přeměnou přirozených lesů na monokulturní stinné porosty. Kovařík S. cruciatus obývá zachovalé přírodě blízké lesní porosty, ve kterých je ideální extenzivně hospodařit jelikož druhu vyhovují nezapojené světlejší porosty. Vhodné je ponechávání mrtvého dřeva a torz v lesním prostředí. Dále prosvětlování lesů ve formě kotlíkové seče, lesní pastvy, vhodné je i hospodaření ve formě nízkého a středního lesa.

 

   

 

Literatura:

 

Laibner S. (2000): Elateridae České a Slovenské republiky. Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Nakladatelství Kabourek, Zlín.