Scotophaeus scutulatus - skálovka domácí

22. 3. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) – skálovka domácí

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–11 mm (hlh. 3–5 mm). Hlavohruď je hnědá, u mladých jedinců hnědošedá. Zadeček je oválný černošedý. Nohy jsou stejně jako hlavohruď hnědočervené. Mladí jedinci jsou méně kontrastně zbarvení než dospělci (na fotce je nedospělý samec).

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Scotophaeus. V ČR žije ještě na první pohled velmi podobná skálovka čtyřskvrnná (S. quadripunctatus). Přesná determinace je možná jen podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tuto skálovku najdeme v různých typech zejména nížinných lesů (lužní lesy, doubravy), kde žije v dutinách a pod kůrou starších stromů. Často ji najdeme také v budovách (odtud české jméno), parcích a okolí lidských sídel. S dospělci se můžeme setkat téměř po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.