Scotophaeus quadripunctatus - skálovka čtyřskvrnná

9. 1. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Scotophaeus quadrimaculatus (Linné, 1758) – skálovka čtyřskvrnná

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–15 mm (hlh. 3–4,5 mm). Hlavohruď je červenohnědá až tmavě hnědošedá. Zadeček je šedavý až šedohnědý s mírným leskem. Nohy jsou stejného zbarvení jako hlavohruď.

 

Možná záměna: V ČR je záměna možná s velmi podobným druhem skálovkou domácí (S. scutulatus), které spolehlivě rozlišíme pouze podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh – téměř celá Evropa (chybí na Britských ostrovech a Iberském poloostrově) a Rusko.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato skálovka žije zejména v lužních lesích, doubravách a dubohabřinách pod kůrou a v dutinách starších stromů. Najdeme ji však i v alejích, parcích, v budovách a v jeskyních. V letních měsících hlídá pod kůrou samice plochý kokon. S dospělci se setkáme od března do září.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.