Echinops sphaerocephalus - bělotrn kulatohlavý

30. 12. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Echinops sphaerocephalus L. - bělotrn kulatohlavý

Syn.: Echinops multiflorus Lam., Echinops paniculatus Jacq., Echinops cirsiifolius C. Koch, Echinops viscosus Wierzb. non Rchb.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Statut: běžný druh

 

Popis: Statná, 60-200 cm vysoká bylina s tlustým kořenem a přímou, pouze v horní polovině občas větvenou, ve spodní části vlnatě chlupatou, v horní části hustě pýřitou lodyhou. Přízemní listy, tvořící růžici, jsou dlouze řapíkaté, značně velké, eliptické až kopinaté, peřenosečné až peřenoklané. Spodní lodyžní listy jsou řapíkaté, podlouhle eliptické až obvejčité, peřenoklané, špičaté, zespodu bělavé, hustě porostlé vlnatými chlupy, svrchu tmavě zelené, pýřité. Střední a svrchní listy jsou přisedlé, drobnější. Jednotlivé listové úkrojky jsou na konci ostnité. Květenství jsou kulovitá, terminální, tvořená drobnými trubkovitými, světle šedomodrými či bělavými květy. Květní stopky jsou pokryté červenavými žláznatými chlupy. Zákrov je víceřadý. Nažky jsou žlutohnědé, válcovité.

 

Možná záměna: Jedná se o poměrně nezaměnitelný druh naší květeny. K záměně může vzácně docházet se zplanělými jedinci druhu bělotrn modrý (Echinops ritro), který má kožovité, svrchu roztroušeně pýřité listy a květenství fialovomodré až šedavě fialové.

 

Rozšíření: Bělotrn kulatohlavý je původní pravděpodobně v jižní a jihovýchodní Evropě s přesahem do nejteplejších poloh střední Evropy, na východ areál rozšíření zasahuje do Turecka a podhůří Kavkazu. Populace ve střední Evropě (např. v ČR, na Slovensku či v Polsku) jsou považovány za nepůvodní.

 

V ČR se jedná o nepůvodní druh (archeofyt či neofyt), který zdomácněl a v současné době se poměrně hojně vyskytuje v teplejších oblastech (termofytikum, mezofytikum).

 

Ekologie: Druh antropogenně ovlivněných a ruderálních stanovišť, rostoucí na písčitých až hlinitých, mírně zásaditých a na živiny bohatých půdách. Nalezneme ho v příkopech podél cest, na železničních náspech, ve vinicích a opuštěných sadech, ve starých lomech či na sušších místech podél řek. Je diagnostickým druhem segetálních společenstev svazu Onopordion acanthii.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od června do září.

 

Význam: Bělotrn je pěstován jako okrasná bylina. Vzhledem k celkem značné produkci nektaru a pylu je včelaři vysazován jako medonosná rostlina.

 

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (2004): Echinops L. – bělotrn. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 362–367, Academia, Praha.