Rubus graecensis - ostružiník sametový

27. 1. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Rubus graecensis Maurer - ostružiník sametový

Čeleď: Rosaceae - růžovité (Rubus, sekce Rubus)

Status: C3

 

Popis: Keř vysoký 50-200 cm. Prýty vzpřímené, poté vytvářející vysoké oblouky, zelené i červené, hranaté, hluboce žlábkované, lysé a řídce ostnité. Na 5 cm délky prýtu připadá 0-1 osten. Ostny na bázi rozšířené, zahnuté. Listy dlanitě 5četné, na líci zelené, řídce chlupaté, na rubu šedozelené, měkce chlupaté. Koncový lístek obvejčitý, na bázi srdčitý, na okraji pravidelně pilovitý; dolní lístky řapíčkaté, řapík 2x delší než dolní lístky. Květenství hroznovité. Vřeteno květenství s roztroušenými nebo chybějícími ostny. Kališní lístky po odkvětu nazpět sehnuté, korunní lístky bílé. Tyčinky kratší než gyneceum. Souploudí je složené z poměrně malého počtu peckoviček.

 

Rozšíření: Středoevropský taxon vyskytující se ve dvou izolovaných arelách. Větší část areálu zahrnuje JV část Alp v Rakousku s přesahem do Slovinska. Druhá část areálu se nachází na střední a severní Moravě.

 

V České republice se vzácně vyskytuje pouze na Moravě v nepočetných populacích v navzájem poměrně výrazně odlehlých lokalitách. Setkat se s ním můžeme výhradně v mezofytiku, resp. v okrajových částech termofytika na Drahanské vrchovině, na Svatém kopečku u Olomouce, na Ostravsku či v okolí Hanušovic.

 

Ekologie: Výrazný nemofilní ekoelement (= osidlující lesní biotopy). Druh lesních světlin, pasek a lesních lemů. Na půdách kyselejších, chudších na živiny, vyhýbá se vápnitým podkladům.

 

Fanerofyt s optimem kvetení v červnu a červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony. V Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin je řazen mezi ohrožené druhy, což je dáno především nevelkým počtem lokalit na našem území.

 

     

 

Literatura:

 

Holub J. (1995): Rubus L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 4, Academia, Praha, 54206.