Rubus canescens - ostružiník šedavý

30. 9. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Rubus canescens DC. – ostružiník šedavý
Čeleď: Rosaceae – růžovité (Rubus subsect. Hiemales)
Status: NT

 

Popis: Nízký, rozprostřený keř do 100 cm výšky. Prýty žlábkované, krátce a roztroušeně ostnité, s ostny na bázi smáčklými. Listy tuhé, 3-4četné, obvykle hustě oděné jak na rubu, tak i na líci (na lícové straně může olysávat). Květenstvím je hustá, úzká lata, nahoře bezlistá. Květy drobné, krémově bílé, vonné. Tyčinky delší než gyneceum. Souplodí (ostružina) malé, lesklé.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším areálem submediteránního charakteru zahrnující střední a jižní Evropu a JZ Asii na východ až po Írán.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech Čech a Moravy, hojněji pouze v Českém středohoří, v Podbrdsku, v Povltaví, ve Znojemsko-brněnské pahorkatině a v Moravském krase. Na Moravě dosahuje severní hranice rozšíření v okolí Vsetína.

 

Ekologie: Thamnofilní ekoelement (= s vazbou spíše na nelesní stanoviště). Roste na výslunných stráních, v křovinách a lesních okrajích či ve světlých doubravách. Je součástí vegetace mezofilních bylinných lemů sv. Trifolion medii.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem od konce června do počátku září.

 

Ochrana a ohrožení: Ostružiník šedavý je významným submediteránním prvkem v naší flóře a dosahuje u nás ± severní areálové hranice. V Červeném seznamu je řazen mezi téměř ohrožené druhy (NT), zákonem však chráněný není.

 

Poznámka: V České republice je ostružiník šedavý jediným zástupcem sekce Canescentes. Patří mezi snáze rozpoznatelné ostružiníky, přestože je například v odění listů značně variabilní.

 

 

Literatura:


Holub J. (1995): Rubus L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 4, Academia, Praha, 54-206.

 

Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J. & Guzicka M. (2010): Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae) Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. – Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 205/6: 370-375.