Rosa spinosissima - růže bedrníkolistá

18. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Rosa spinosissima L. - růže bedrníkolistá

Syn.: Rosa pimpinellifolia L., Rosa myriacantha DC. ex Lam et DC., Rosa microcarpa Bess., Rosa melanocarpa Link, Rosa ripartii Déség.  

Čeleď: Rosaceae - růžovité  

Status: C2

 

Popis: Nízký keř, dorůstající se do obvykle do 1 m. Mladé větve a výhony jsou většinou hustě nepravidelně pokryté až 1 cm dlouhými, štíhlými, jehlicovitými ostny a drobnějšími jehlicovitými štětinami. Starší větve jsou téměř bez ostnů nebo mají ostny zachovalé pouze při bázi. Listy jsou lichozpeřené, složené zpravidla ze 4 párů lístků. Lístky jsou drobné, okrouhlé až úzce eliptické, tupě špičaté či zašpičatělé, na bázi klínovité až okrouhlé, na okraji obvykle jednoduše zubaté, na líci tmavě zelené, na rubu o něco světlejší, lysé nebo vzácně na střední žilce chlupaté. Květy, vyrůstající obvykle jednotlivě, jsou bílé nebo krémové, na vnitřní straně žlutavé. Kalich je celistvý, kratší než koruna, po odkvětu nahoru vzpřímený. Šípky jsou kulovité či protáhle kulovité, za zralosti tmavě fialové až téměř černé. Nažky jsou tvrdé, často nafialovělé.

 

Možná záměna: Díky své barvě květů se jedná o poměrně nezaměnitelný druh české flóry. V parcích se můžeme setkat se žlutokvětými druhy růže žlutá (Rosa foetida) a růže Hugova (Rosa hugonis), od kterých se však růže bedrníkolistá nápadně liší tmavě fialovými šípky.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, ostrůvkovitě rozšířený od Islandu a Velké Británie na západě po Sibiř a Altaj na východě, na sever zasahuje do jižní Skandinávie, na jih po severní Středomoří. Dále roste v okolí Černého moře, na Kavkaze a Roztroušeně v Rusku.

 

V ČR se růže bedrníkolistá vyskytuje velice vzácně pouze v nejteplejších oblastech (termofytiku). V Čechách pouze na Litoměřicku, na Moravě poněkud hojněji na vhodných lokalitách v prostoru mezi Moravským krasem, Třebíčí, Znojmem a Hodonínem. Mimo toto původní rozšíření je znám větší počet lokalit, kde je růže bedrníkolistá prokazatelně nepůvodní a zplanělá.

 

Ekologie: Teplomilný druh rostoucí na slunných a suchých lesostepních stráních, mezích, v křovinách, ve štěrbinách skal či na travnatých okrajích doubrav. Obvykle na podloží se zásaditou reakcí (spraše, vápenec). Na vhodných lokalitách vytváří rozsáhlé polykormony spojené podzemními výběžky.

 

Nanofanerofyt, který kvete v květnu a červnu.

 

Význam: Růže bedrníkolistá je nápadným a okrasným druhem. Z divoké formy bylo vyšlechtěno (především v Německu) větší množství kultivarů tzv. sadových růží. Někteří autoři navíc považují populace v českém termofytiku za třetihorní relikt.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zejména nedostatkem vhodných biotopů, způsobeným především změnou hospodářství v minulém století. V Červeném seznamu cévnatých rostlin je veden jako silně ohrožený taxon, zákonem však chráněn není. Většina lokalit výskytu druhu je chráněna územně.

 

 

 

Literatura:

 

Větvička V. (1995): Rosa L. – růže. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 206–233, Academia, Praha.