Rosa arvensis - růže rolní

21. 12. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Rosa arvensis Hudson – růže rolní

Syn.: Rosa sylvestris J. Herrmann; R. repens Scopoli; R. serpens Wibel; R. rothii Seidl in Seits; R. baldensis Kerner in Déséglise; růže plazivá

Čeleď: Rosaceae – růžovité

Status: RE

 

Popis: Poléhavá liána s poléhavými, při poranění snadno kořenujícími větvemi dlouhými až 400 cm, vytvářející rozsáhlé polykormony. Květonosné větve řídce ostnité až zcela bez ostnů; ostny jen skloněné, méně často hákovité. Listy obvykle s 2–3 páry lístků; lístky mnohotvaré, na okraji oddáleně jednoduše zubaté, na bázi klínovité. Květy ve dvou až vícekvětých květenstvích, méně často jednotlivé, velké, s korunními lístky bílými. Kališní lístky po odkvětu nazpět skloněné, brzy opadávající; čnělek mnoho, pevně spojených do sloupku. Plodní stopky delší než šípek, lysé nebo méně často řídce žláznaté. Šípky kulovité až elipsoidní, tvrdé, za zralosti oranžově červené; disk široký plochy; sloupek vytrvávající, vyčnívající nad temeno šípku.

 

Možná záměna: Díky srostlým čnělkám do sloupku dobře rozpoznatelný druh. Sloupek má rovněž růže mnohokvětá (Rosa multiflora), která na první pohled zaujme bohatým květenstvím z malých květů do průměru 1 cm. K záměnám může docházet s růží šípkovou (Rosa canina), zejména v případech, kdy porovnáváme sterilní či zastíněné jedince nebo nezralé ještě zelené šípky.

 

Rozšíření: Evropský druh se subatlantskou tendencí, který je častější v západní a jz. části kontinentu. Mnohem řidčeji roste ve střední a jižní Evropě.

 

V České republice je považován za vyhynulý druh, který se vyskytoval na několika málo lokalitách na jižní Moravě. Poslední věrohodné doklady jsou však více než 90 let staré. V Čechách je znám jako pěstovaný druh s nižším potenciálem ke zplanění.

 

Ekologie: Růže rolní roste jako součást světlých listnatých lesů a křovin, může též osidlovat slunné skalní výchozy, mimo Česko stoupá až do 1400 m n. m.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení v červnu.

 

Poznámka: Růže rolní se příliš často nepěstuje, byť má značný půdopokryvný potenciál. Znám je např. cv. Paul, který vznikl křížením s růží svraskalou (Rosa rugosa).

 

 

Literatura:

 

Eliáš P. (2004): New locality of critically endangered plant species Rosa arvensis in Slovakia. – Biosozologia, Bratislava, 2: 30–33.

 

Větvička V. (1995): Rosa L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 206–233.