Rhantus exsoletus - kropník

23. 4. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Rhantus exsoletus (Forster, 1771) – kropník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo protáhle oválného tvaru a velikostí 9–10 mm. Hlava je tmavá s dvěma světlými skvrnami mezi očima a světlou oblastí v přední části hlavy. Tykadla u základu světlá, směrem ke konci hnědá. Štít je světlý, na zadním okraji s tmavou skvrnou, která je spíše rozptýlená, netvoří ucelený černý pruh. Krovky jsou obvykle světlé s tmavými skvrnami. Mohou být však i celé černé jen se světlými podélnými okraji. Spodní část těla žlutohnědá. Nohy jsou světle červenohnědé. Drápky na koncích chodidel předních nohou samců jsou delší než poslední chodidlový článek. Samci mají také mírně rozšířené první tři chodidlové články na předních a prostředních nohách.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s ostatními druhy rodu Rhantus (v ČR 9 druhů). Jednotlivé druhy se rozlišují podle skvrn na štítu, zbarvení spodní strany těla a podle délky drápků na koncích chodidel předních nohou samců. Na první pohled je záměna možná i s některými druhy rodu Agabus (např. A. nebulosus). Při bližším ohledání se však liší velikostí i zbarvením. Obecně, na rozdíl od zástupců podčeledi Agabinae, postrádají zástupci rodu Rhantus nápadný hřebínek set na spodní straně stehen zadních nohou.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený na většině území Evropy a dále až po východní Sibiř. V jižní Evropě je výskyt vzácnější a na středomořských ostrovech tento druh zcela chybí.

 

V ČR se vyskytuje běžně na celém území.

 

Biologie a ekologie: Osídluje všechny typy stojatých vod a vyskytuje se také v pomalu tekoucích úsecích řek. Preferuje větší a trvale zatopené vodní plochy alespoň s nějakou vodní a příbřežní vegetací. Dospělci jsou zdatní letci a zimují mimo vodní prostředí. Vývoj larev probíhá v letních měsících.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.