Reseda lutea - rýt žlutý

17. 7. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Reseda lutea L. - rýt žlutý

Syn.: Reseda ramosissima Pourr. ex Willd., Reseda reyeri Porta et Rigo, Reseda gracilis Ten., Reseda truncata Fisch. et C.A.Mey.

Čeleď: Resedaceae - rýtovité

Status: běžný druh  

 

Popis: Obvykle vytrvalá, 20-60 cm vysoká bylina se silným kůlovitým kořenem. Lodyhy jsou poléhavé až přímé, lysé, větvené. Listy jsou v obrysu trojúhelníkovité, 3× peřenodílné až peřenosečné, spodní dlouze řapíkaté, svrchní přisedlé. Jednotlivé úkrojky jsou tenké, čárkovité až úzce kopinaté, zašpičatělé, na okraji zvlněné. Květy, tvořící řídký hrozen, jsou žluté či žlutobílé, šestičetné. Kališní lístky jsou čárkovité, jasně zelené. Korunní lístky jsou asymetricky dělené do 3 až 5 laloků. Plodem je elipsovitá až válcovitá, trojhranná tobolka se 3 růžkovitými útvary na vrcholu, ukrývající asymetrická semena.

 

Možná záměna: Od ostatních rýtů (Reseda luteola a Reseda phyteuma) lze rýt žlutý odlišit podle tvaru listů. Rýt žlutý má všechny listy dělené, zatímco zbývající dva druhy mají alespoň spodní listy celistvé.

 

Rozšíření: Druh v současnosti rostoucí od Středozemí a severozápadní Afriky po Skotsko a Skandinávii. Původní severní hranice rozšíření pravděpodobně probíhala mnohem více na jih (pravděpodobně jižní Slovensko či Maďarsko). Na východě zasahuje až k Černému moři, do Malé Asie a na Kavkaz. Zavlečen byl do Severní Ameriky, jižní Afriky či na Nový Zéland.

 

Hojný druh v termofytiku a teplejším mezofytiku. Směrem do vyšších poloh je vzácnější a postupně se vytrácí, výškové maximum se nachází přibližně v 600 m n. m.

 

Ekologie: Rýt žlutý je teplomilný druh slunných, obvykle, alespoň do určité míry, člověkem ovlivněných míst s řídkou vegetací. Roste na kamenitých, štěrkovitých či písčitých půdách. Můžeme ho nalézt na železničních náspech, okrajích cest, v lomech a deponiích štěrku, na rumištích nebo okrajích polí a vinic. Vzácněji se vyskytuje také v polopřirozených xerotermních travinných společenstvech.

 

Hemikryptofyt, který kvete od května často až do začátku října.

 

Význam: Nepůvodní druh květeny ČR. Archeofyt až neofyt. Málo významný polní plevel.

 

Taxonomická poznámka: V Evropě se vyskytuje typový poddruh Reseda lutea subsp. lutea, který je dále členěn do několika variet. Druhý poddruh Reseda lutea subsp. neglecta (Müller Arg.) Abd. et De Wit se vyskytuje v Africe.