Rapistrum perenne - řepovník vytrvalý

6. 6. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Rapistrum perenne (L.) All. – řepovník vytrvalý
Syn.: Myagrum perenne L., Rapistrum diffusum All.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: NT

Popis: Vytrvalé byliny s dlouhým, tlustým kořenem a 30–80 cm vysokou, přímou, v květenství bohatě větvenou, v dolní části odstále štětinatou, v horní části lysou lodyhou. Listy jsou dlouze řapíkaté, kožovité, s čepelí peřenoklanou až peřenodílnou, s 5–7 páry úkrojků, které jsou na konci chrupavčitě zubaté. Květenství jsou hroznovitá, s květy vyrůstajícími na přímo odstálých květních stopkách. Květy jsou poměrně drobné, s jasně žlutými korunami. Plody jsou dvoudílné, nepukavé, lysé, se spodním dílem válcovitým a horním dílem vejcovitým.

Možná záměna:
Podobným druhem je na našem území zavlečený řepovník svraskalý (Rapistrum rugosum), který se od ř. vytrvalého liší méně větveným květenstvím, listovou čepelí na bázi lyrovitou, na okraji bez chrupavčitých špiček a dlouhou čnělkou. Habituelně podobný je také katrán tatarský (Crambe tataria), který však má bílé květy a horní díl plodu kulovitý.

Rozšíření: Areál výskytu zahrnuje střední a jihovýchodní Evropu, od Německa a Rakouska po povodí řeky Dněpr v Rusku. Jižní hranice areálu prochází severovýchodní Itálií, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem a Bulharskem, severní hranice prochází ČR, Slovenskem a Ukrajinou. Nepůvodní výskyt je uváděn z Francie, Švýcarska, Pobaltí a Skandinávie.

V ČR se řepovník vytrvalý vyskytuje roztroušeně v nejteplejších území Čech i Moravy, zejména v Českém Středohoří, v okolí Prahy, v Podyjí a Hustopečské pahorkatině. Do vyšších poloh je občas zavlékán a vyskytuje se zde jen přechodně na ruderálních stanovištích.

Ekologie: Suchomilný a teplomilný druh, který roste především na slunných lesostepních stráních, na travnatých okrajích polí a vinic, vzácněji také na železničních náspech a na rumištích. Řepovník využívá specifického způsobu anemochorie – je typickým stepním běžcem. Po dozrání všech plodů lodyha seschne a na bázi se odtrhne od kořene, celá se pak nechá unášet větrem, přičemž se postupně z plodů sypou semena.

Hemikryptofyt, kvetoucí od června do srpna.

Ohrožení a ochrana:
Nepříliš ohrožený druh české květeny, který se u nás vyskytuje na své severní hranici rozšíření. Přirozená stanoviště jeho výskytu se obvykle nacházejí v maloplošných chráněných území. V Červeném seznamu je kvůli relativně malému počtu lokalit výskytu hodnocen jako téměř ohrožený (NT), ve starších verzích byl veden jako druh ohrožený (C3).

 

 

 

Literatura:

Dostál Ľ. (1981): K výskytu Rapistrum perenne (L.) All. v Šarišskej vrchovine. – Biológia 36: 79–80.

Smejkal M. (1992): Rapistrum Crantz. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 227–229.