Crambe tataria - katrán tatarský

21. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Crambe tataria Sebeók - katrán tatarský

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

Status: C1, §1, ČK, NATURA 2000

 

Popis: Katrán je vzhledem nezaměnitelná rostlina v české flóře, tvoří kompaktní trsy často kupovitého vzhledu, s masitými, dlouze řapíkatými listy, kvete bíle, často velmi bohatě, z dálky jakoby připomíná pasoucí se ovce.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, zahrnující bezlesá stepní území, s centrem výskytu od jihozápadní Sibiře, přes Ukrajinu do Rumunska, dále zasahuje do Srbska, Maďarska, Slovenska, Rakouska a do ČR.

 

V České republice je výskyt vázán na oblast panonika jižní Moravy - Újezd u Brna, Hovorany, Čejčí, Dolní Dunajovice, Pouzdřany, výskyt byl zaznamenán též v okolí Dukovan. Druh byl vysazen v Českém středohoří na vrchu Raná.

 

Ekologie: Druh stepních biotopů, s hlubokým sprašovým profilem, součástí nezapojené vegetace strmých strání, úhorů. Hemikryptofyt, kvete od dubna do června, typický "stepní běžec", který se rozšiřuje pomocí větru, kdy se odlomená nadzemní část rostliny kutálí a tím se odlamují plody.

 

Význam: Pro ČR fytogeograficky významný druh, rostoucí na jižní Moravě na SZ okraji svého celkového areálu. V některých zemích využívaný jako zelenina.

 

Ohrožení: V dnešní době poměrně stabilizovaný druh české flóry. Nebezpečí představuje pouze potenciální destrukce přirozených biotopů.

 

Ochrana: Druh zvláště chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, zařazený do programu NATURA 2000. Všechny lokality jsou chráněné též územně, např. NPP Dunajovické kopce, NPR Pouzdřanská step-Kolby, PR Hovoranské louky, PR Špidláky a další.

 

      crambe_tataria6

 

Literatura:

 

Smejkal M. (1992): Crambe L. – katrán. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 230–235, Academia, Praha.