Ranunculus illyricus - pryskyřník illyrský

15. 8. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Ranunuculus illyricus L. - pryskyřník illyrský

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité

Status: C2, §2

 

Popis: Byliny s přímými lodyhami, po celé délce stříbrobíle hedvábitě chlupatými. Listy dlouze řapíkaté, čárkovitě kopinaté, běloplstnatě chlupaté. Typickým poznávacím znakem jsou nazpět sehnuté kališní lístky. Květy žluté.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem, submediteránního charakteru, zasahující přes oblast Středomoří, JV Evropy, střední Evropy, dále na východ a do Malé Asie.

V ČR je výskyt omezen na oblast panonika a termofytika, lokality jsou koncentrovány na nejjižnější Moravě a v oblasti Českého středohoří.

 

Ekologie: Pryskyřník illyrský preferuje suché, výslunné, travnaté a kamenité stráně, především na vápencích či jiných bazických horninách.

 

Hemikryptofyt, kvete v květnu až červnu.

 

Ohrožení a ochrana: Stejně jako pro řadu jiných druhů vázaných na stanoviště stepního charakteru patří mezi nejvážnější možnosti ohrožení degradace přirozeného biotopu, šíření expanzivních druhů dřevin, popř. eutrofizace prostředí.

 

Tento druh je v České republice zvláště chráněný zákonem, vedený jako silně ohrožený. Řada lokalit je chráněna územně, na Moravě například PR Svatý kopeček, NPR Děvín, na Stolové hoře se můžeme setkat s poměrně bohatými populacemi.

 

 

  

 

Literatura:

 

Křísa B. (1988): Ranunculus L. – pryskyřník. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 425–446, Academia, Praha.