Pyrrhosoma nymphula - šidélko ruměnné

23. 10. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Pyrrhosoma nymphula  (Sulzer, 1776) – šidélko ruměnné 

Čeleď: Coenagrionidae - šidélkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Červeně zbarvené šidélko s černou kresbou na hlavě, hrudi i zadečku. Dosahuje délky těla 33-36 mm. Antehumerální pruhy na hrudi jsou výrazně červené. Oči jsou červené s dvěma tenkými černými pruhy. Nohy jsou celé černé, plamky na křídlech také. Zbarvení samic může přecházet od červenočerné formy až po žlutočernou.

 

Možná záměna: Záměna je u nás velmi nepravděpodobná. Je to naše jediné červené šidélko. Další druh červeně zbarveného šidélka se nejblíže vyskytuje v jihozápadní části Německa. Tímto druhem je Ceriagrion tenellum. Je však poměrně jednoduše odlišitelné díky červeným nohou a tmavé hrudi.

 

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě, nejsevernější části Afriky (sever Maroka a Tuniska) a v západní Asii.

 

V ČR je šidélko ruměnné hojné po celém území s výskytem v nížinách i na horách.

 

Biologie a ekologie: Má nízké ekologické nároky na výběr stanoviště. Nejčastěji vyhledává drobné zarostlé tůně, ale vyvíjí se i v rašeliništích, větších vodních plochách či pomalu tekoucích řekách. Emergence začíná většinou brzy na jaře již od dubna a aktivita imag přetrvává přibližně do konce srpna. Poletují v příbřežních partiích a často usedají na vegetaci. Ke kladení vajíček dochází v tandemu a do plovoucího rostlinného materiálu. Zimujícím stadiem je larva.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.