Pyrrhocoris marginatus - ruměnice hnědá

29. 7. 2018 vytvořil Stanislav Rada

Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) – ruměnice hnědá 

Syn.: Platygaster marginatus Kolenati, 1845

Čeleď: Pyrrhocoridae – ruměnicovití

Status: NT

 

Popis: Ploštice s oválním tělem délky 7–8 mm. Zbarvení těla je černé, vnější okraje štítu a polokrovek jsou nevýrazně hnědě lemovány, hnědé jsou také holeně a chodidla. Polokrovky pokrývají přibližně dvě třetiny zadečku, řídce se však vyskytuje i makropterní forma s plně vyvinutými křídly, u které polokrovky pokrývají celý zadeček.

 

Možná záměna: Záměna s příbuznou ruměnicí pospolnou (Pyrrhocoris apterus) je vyloučena díky odlišnému zbarvení. Při nedůkladném pozorování, zejména v případě makropterních jedinců, je možno ruměnici hnědou zaměnit s některými tmavě zbarvenými pozemkami (Rhyparochrominae).

 

Rozšíření: Ruměnice hnědá se vyskytuje v jižní, střední a jihovýchodní Evropě, dále přes jižní Rusko a Sýrii až do střední Asie. V Evropě chybí v Portugalsku, Španělsku, na Britských ostrovech, v Beneluxu, ve Skandinávii, Pobaltí a Bělorusku.

 

V ČR je poměrně běžná na jižní Moravě, v ostatních oblastech státu se vyskytuje jen ojediněle (střední a severní Morava, Vysočina). V Čechách byla nalezena pouze v osmdesátých letech v Praze. Na příhodných lokalitách může být hojná, většinou se ale vyskytuje v menších počtech.

 

Biologie a ekologie: Teplomilný druh obývající xerotermní lokality s řídkou vegetací (písčiny, stepi, xerotermní trávníky, lomy, suché ruderály apod.). Žije na zemi, často se ukrývá po kameny, v opadu nebo pod listovými růžicemi hadinců (Echium vulgare). Živí se vysáváním semen. Přezimující dospělci začínají aktivovat už v březnu. Na jaře dochází k páření a kladení vajíček, ze kterých se záhy líhnou nymfy. Nová generace dospělců se objevuje v červnu, k přezimování se ukládá v září.

 

Ohrožení a ochrana: Jedná se o přirozeně vzácný druh. V Červeném seznamu je ruměnice hnědá evidována jako téměř ohrožený druh (NT). Vymizela z některých historických lokalit (nezvěstná v Čechách), v současnosti je však nalézána i na lokalitách nových.

 

Taxonomická poznámka: Ruměnice hnědá a mnohem hojnější ruměnice pospolná jsou jedinými zástupci čeledi Pyrrhocoridae v ČR. V celé Evropě se vyskytuje pouze 5 druhů této převážně tropické čeledi.

 

 

 

Literatura:

 

Malenovský I., Baňař P., Kment P. (2011): A contribution to the faunistics of the Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera, and Psylloidea) associated with dry grassland sites in southern Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96: 41–187.

 

Stehlík J. L., Heiss E. (2000): Results of investigations of the Hemiptera in Moravia made by the Moravian Museum (Aradidae, Pyrrhocoridae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 85: 333–350.

 

Stichel W. (1962): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. (Hemiptera Heteroptera Europae). Vol. 4. Selbstverlag, Berlin-Hermsdorf.