Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný

1. 10. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - blešník úplavičný

Syn.: Pulicaria repens Fischer ex Trev.; Inula dysenterica L.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: EN

 

Popis: Bylina s přímou chlupatou chudě větvenou lodyhou, vysoká do 60 cm. Rostliny hustě olistěné; listy přisedlé, podlouhlé, zašpičatělé, s čepelí na okraji nepravidelně zubatou, na bázi srdčitou, objímavou, s vyniklou síťnatou žilnatinou. Úbory tvoří řídké květenství, do 3 cm velké, jasně (svítivě) žluté. Jazykovité květy výrazně delší než květy trubkovité. Plodem je chlupatá nažka.

 

Možná záměna: Taxon je možné zaměnit s příbuzným blešníkem obecným (Pulicaria vulgaris), rovněž velmi vzácným taxonem. Oba druhy se odlišují v úborech, kdy Pulicaria vulgaris má jazykovité květy zhruba stejně dlouhé jako trubkovité, úbory jsou menší, špinavě žluté. Zároveň listy k lodyze přisedají úťatou bází.

 

Rozšíření: Blešník úplavičný má těžiště svého areálu v západní Evropě a ve Středozemí, jižní hranici nacházíme v severní Africe, východní hranici tvoří izolované arely v Íránu a v oblasti pohoří Kavkaz, na sever zasahuje do Skotska a Dánska.

 

V České republice je výskyt tohoto druhu celkově roztroušený, spíše koncentrovaný do úvalových oblastí jižní Moravy. Dlouho byl považován za druh vyskytující se pouze na Moravě, velmi vzácně na Hané, v Bílých Karpatech, v Beskydech, na Ostravsku, ojediněle na Jihlavsku. Z Čech uváděn pouze z Džbánska, z okolí Nového Strašecí, ale roste také na Střeleckém ostrově v Praze. Druh vázaný na planární až kolinní polohy.

 

Ekologie: Druh vlhkých luk, pastvin, příkopů, břehů rybníků, velmi dobře snáší zasolená stanoviště - slaniska, okraje solených cest. Preferuje těžké jílovité půdy, s trvale vysokou hladinou spodní vody. Je součástí vegetace vysýchavých slaniskových trávníků sv. Puccinellion limosae.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Blešník není vedený mezi druhy zvláště chráněnými. V Červeném seznamu patří mezi ohrožené taxony. Většina lokalit není územně chráněna.

 

Poznámka: Název této rostliny odráží její využití v lékařství či lidovém léčitelství. Blešník se jednak používal pro "vyhánění" blech, zároveň při úplavici jako antidyzenterikum. Rovněž dobře sloužil jako styptikum, tedy lék na stažení ran a zastavení krvácení.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2004): Pulicaria Gaertner In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 80–84.