Pseudolysimachion maritimum - rozrazil dlouholistý

6. 10. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. et D. Löve - rozrazil (čestec) dlouholistý  

Syn.: Pseudolysimachion longifolium auct., Pseudolysimachion longifolium subsp. maritimum (L.) Hartl, Veronica longifolia auct., Veronica maritima L., Veronica septentrionalis Boriss., Veronica ticinensis Pollini

Čeleď: Plantaginaceae - jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae - krtičníkovité)  

Status: C3

 

Popis: Vytrvalá, do 150 cm vysoká bylina. Lodyha je přímá, v horní části často větvená, pokrytá zakřivenými chloupky. Listy pouze lodyžní, vstřícné nebo po 3 v přeslenu, dlouze kopinaté, zašpičatělé, na okraji pilovité. Květenství hroznovitá, mnohokvětá, úzká. Listeny jsou tenké, šídlovité až čárkovité. Jednotlivé květy světle až jasně modré. Kališní cípy zašpičatělé. Plodem je kulovitá tobolka.

 

Možná záměna: S ostatními druhy rodu Pseudolysimachion a především s rozrazilem latnatým širolistým (Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum), který má tupé kališní cípy, kratší a širší listy a širší květenství.

 

Rozšíření: Evropský druh s přibližně subatlantským typem rozšíření, od Holandska po Ukrajinu a evropskou část Ruska. Pravděpodobný sekundární výskyt je udáván z Velké Británie a Francie.

 

Poměrně teplomilný druh s těžištěm rozšíření v termofytiku a mezofytiku, rostoucí v nivách větších řek. Na Šumavě vzácně vystupuje až do oreofytika.

 

Ekologie: Vlhkomilná rostlina, rostoucí na vlhkých zaplavovaných loukách, na březích větších vodních toků a rybníků nebo v řidších rákosinách, na mírně zásaditých, na živiny bohatých půdách. Je diagnostickým druhem sv. Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris a sv. Cnidion venosi. Hemikryptofyt, kvetoucí od června do září.

 

Význam: Poměrně dekorativní druh, často dříve pěstovaný.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Veronica L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 355–397.