Protaetia aeruginosa - zlatohlávek skvostný

28. 12. 2010 vytvořil

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) - zlatohlávek skvostný  

Syn.: Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770); Potosia aeruginosa (Linnaeus) Drury, 1770; Scarabaeus aeruginosus Linnaeus, 1767; Scarabaeus speciosissimus Scopoli, 1786  

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití  

Status: O, EN

 

Popis: Velikost těla 22-28 mm, zbarvení kovově, jasně zelené nebo zeleno-zlatavé se zlato-červeným leskem. Vrchní i spodní část těla hladká, silně lesklá bez chloupků. Tečkování celého těla velmi jemné a řídké.

 

Možná záměna: Velmi podobným druhem je příbuzný zlatohlávek Protaetia affinis, kterého jednoduše od zlatohlávka skvostného (P. aeruginosa) odlišíme podle několika řad hrubých teček ve spodní části krovek. Navíc P. affinis je menší druh dosahující velikosti 17-23 mm.

 

Rozšíření: Větší část Evropy, vyjma Skandinávie a Britských ostrovů. Především v teplých oblastech střední a jižní Evropy. Východně až daleko do Ruska.

 

V ČR velmi lokálně a vzácně v Čechách (častěji především Polabí a okolí Prahy),  a na střední a severní Moravě. Silné populace především v teplých oblastech jižní Moravy.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do září, především v zachovalých slunných a teplých stanovištích s porosty dubů (Quercus spp.) v jejichž korunách dospělci často létají. Hromadně je lze spatřit na kmenech, které roní mízu. Obývají především okraje lesů, biotopy lesostepního charakteru nebo staré stromy v alejích a parcích. Larvy žijí především v rozkládajícím se trouchu již zmíněných dubů, ale byly zjištěny také na topolech (Populus spp.), jírovci maďalu (Aesculus hippocastanum), jasanu ztepilém (Fraxinus excelsior) nebo na některých ovocných stromech. Larvy v dutinách, vykotlaných kmenech nebo v silných větvích.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn zákonem jako ohrožený a v Červeném seznamu veden jako ohrožený (EN). Je ohrožen především svou bionomií, kdy je vázán na staré stromy, kterých v krajině ubývá, proto dnes silné populace přežívají především v parcích a alejích.