Primula vulgaris - prvosenka bezlodyžná

7. 4. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Primula vulgaris Huds. – prvosenka bezlodyžná
Syn.: Primula veris var. acaulis L., Primula acaulis (L.) Hill.
Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé, do 10 cm vysoké byliny s přízemní růžicí listů. Listy jsou podlouhle obvejčité, na okraji podvinuté, nepravidelně hrubě zubaté, na konci tupé, na bázi postupně sbíhavé na řapík, svraštělé, na rubu obvykle podél žilek chlupaté. Květy, vyrůstající přímo z listové růžice, jsou bělavé nebo světle žluté. Kalich je válcovitý, chlupatý, kališní cípy jsou trojúhelníkovité, na konci zašpičatělé, o něco kratší než korunní trubka. Plodem je vejcovitá tobolka. Semena jsou opatřena masíčkem.

Možná záměna: Od našich dvou domácích žlutokvětých druhů, prvosenky jarní (Primula veris) a prvosenky vyšší (Primula elatior), se již na první pohled liší velkými, přímo z listové růžice vyrůstajícími květy.

Rozšíření: Vlhčí oblasti Evropy (často s oceánským či suboceánským klimatem) a Malé Asie. Vyskytuje se na Faerských ostrovech, na atlantickém pobřeží od jižního Norska po Portugalsko, na Britských ostrovech, ve Středomoří od Francie pod Turecko. Do střední Evropy zasahuje přes východní výběžek Alp až na západní a střední Slovensko. Poměrně izolované arely jsou známy ještě v Rumunsku a na Ukrajině.

V ČR nepůvodní, často pěstovaný druh, který zplaňuje především v parcích a zámeckých zahradách. Údaje o zplanění z volné přírody pocházejí např. z okolí Jihlavy.

Ekologie: Druh vlhčích polostinných listnatých lesů a hájů, lesních světlin, zastíněných vlhčích skal či severních úbočí křovinatých svahů. Semena jsou opatřena tzv. masíčkem (elaiosom), které láká mravence a drobné savce, jež se tak podílejí na roznášení semen.

Hemikryptofyt, který kvete v březnu a dubnu.

Význam: Často pěstovaný dekorativní druh. Křížením s jinými prvosenkami byla vyšlechtěna celá řada různobarevných kultivarů.

 Literatura:

Kovanda M. (1992): Primula L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 246–252.

Valverde T. & Silvertown J. (1997): An integrated model of demography, patch dynamics and seed dispersal in a woodland herb, Primula vulgaris. – Oikos 80: 67–77.