Potentilla sterilis - mochna jahodníkovitá

9. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Potentilla sterilis (L.) Garcke ? mochna jahodníkovitá

Syn.: Potentilla fragariastrum Ehrh. ex Pers.

Čeleď: Rosaceae - růžovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Jedna ze čtyř bělokvětých mochen české flóry. Mezi hlavní determinační znaky patří přezimující zelené listy, 3-5 párů úkrojků na středních listcích přízemních listů. Rostliny s tenkými plazivými výběžky.

 

Rozšíření: Čistě evropský areál s centrem výskytu v Z Evropě v mírném pásu s atlantskou až subatlantskou tendencí, izolovanou arelu najdeme na Balkáně, jednotlivé lokality ve Švédsku, Polsku a v České republice.

 

V současnosti se v České republice vyskytuje pouze na Moravě v makrolokalitě Kosíře na Prostějovsku, na vrchu Rajsna u Valtic a na nedávno objevené lokalitě u Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Z historických lokalit pravděpodobně pouze u Březin u Děčína, kde se vyskytovala v polovině 19. století.

 

Význam: Vědecky a fytogeograficky významný druh české flóry, moravské lokality představují východní hranici rozšíření druhu.

 

Ekologie: Roste spíše na vlhčích půdách, bohatších na dusík, na mezích, pastvinách, v křovinách a světlých lesích. V Moravském krasu na skalní terásce. Moravské lokality do 300m n. m. Hemikryptofyt, kvetoucí od III. do V., květy obvykle samosprašné, běžné je šíření semen mravenci (myrmekochorie) nebo vegetativní rozmnožování pomocí nadzemních výběžků.

 

Ohrožení: nepřímá destrukce stanovišť, eutrofizace prostředí a následná sukcese, v Moravském krasu je populace ohrožena případnými asanačními zásahy jeskyňářů.

 

Ochrana: Druh je zákonem chráněný, se statutem kriticky ohrožený. Lokality na Prostějovsku jsou územně chráněny (PR Malý Kosíř, Přírodní park Velký Kosíř). Druh je dobře kultivovatelný, počítá se záchranným pěstováním ex situ.

 

    potentilla_sterilis4 potentilla_sterilis5 potentilla_sterilis6

 

Literatura:

 

Soják J. (1995): Potentilla L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 4, Academia, Praha, 283–314.