Potentilla rupestris - mochna skalní

24. 10. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Potentilla rupestris L. - mochna skalní

Syn.: Drymocallis rupestris (L.) Soják

Čeleď: Rosaceae - růžovité

Status: C1, §3

 

Popis: Vytrvalé rostliny robustního vzrůstu, často až 70 cm vysoké. Svým impozantním vzrůstem vůbec nepřipomínající zástupce rodu Potentilla. Lodyhy přímé, s chlupy, bezlisté. Horní listeny redukované, spodní dvoujařmé. Listy přízemní, zpeřené, zubaté, zelené, chlupaté i olysalé. Květenství je volné, bohaté, tvořené nezřídka desítkami květů; květy bílé, velké až 2cm.

 

Rozšíření: Subatlanticko-submeridionální druh, s centrem výskytu v západní Evropě od jižní Francie po Dánsko na sever do jižní Skandinávie, na východ po Bělorusko, Malou Asii a Zakavkazí. Uváděn i ze SZ Afriky (Maroko). Ve střední Evropě velmi roztroušeně a ostrůvkovitě.

 

V ČR je tento druh vázaný na pahorkatiny v oblasti termofytika, vzácněji mezofytika. Velmi vzácně  se s ním můžeme setkat v SZ a středních Čechách, dále na Znojemsku, Brněnsku na sever  (přes Drahanskou vrchovinu) po Náměšť na Hané.

 

Ekologie: Druh kamenitých, travnatých strmých strání, skalních výchozů, pasek, okrajů lesů. Prosvětlených až mírně zastíněných stanovišť.

 

Hemikryptofyt s optimem kvetení v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je zákonem chráněný, vedený jako ohrožený, v Červeném a černém seznamu mu poměrně oprávněně náleží statut kriticky ohrožený. V současnosti některým populacím na střední Moravě hrozí možnost přímé destrukce díky neuvážlivým stavebním zásahům. Řada lokalit tohoto druhu není územně chráněna.

 

     

 

Literatura:

Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.