Potentilla micrantha - mochna malokvětá

9. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Potentilla micrantha Ramond ex DC. - mochna malokvětá

Syn. Potentilla breviscapa Vest; Potentilla micrantha subsp. breviscapa (Vest) Gams

Čeleď: Rosaceae - růžovité

Status: EN, §K, ČK

 

Popis: Bíle kvetoucí druh mochny, téměř nezaměnitelný díky prosvítajícímu, purpurově červenému kalichu mezi okvětními lístky. Přízemní listy trojčetné, na středním lístku s 6-12 páry zubů. Starší rostliny se vyznačují ztlustlým nevětveným oddenkem.

 

Rozšíření: Evropský druh se subatlanticko-submediteránním rozšířením, roste ve střední a jižní Evropě. Ojedinělé výskyty v Sýrii, na Kavkazu, Íránu a v SZ Africe. Na Slovensku se s tímto druhem můžeme setkat v CHKO Cerová vrchovina a v NPR Kováčovské kopce-juh.

 

V ČR pouze na několika lokalitách v oblasti Bílých Karpat, v okolí obcí Bzová, Pitín, Slavičín, Hostětín, Šanov a Štítná nad Vláří. V roce 2008 objevena na izolované lokalitě na střední Moravě.

 

Ekologie: Roste od nížin do pahorkatin na otevřených místech, na okrajích lesů, v křovinách, v Bílých Karpatech na flyšových substrátech většinou s populacemi rodu Fragaria (jahodník). Typicky myrmekochorní druh (semena roznáší mravenci).

 

Hemikryptofyt, kvete od časného jara od března do května.

 

Ochrana: Druh zákonem chráněný, kriticky ohrožený, územní ochrana bělokarpatské populace probíhá například v rámci PP Žleb. V Červeném seznamu vedený jako ohrožený druh (EN). Dobře kultivovatelný. Potenciální ohrožení spočívá především v destrukci přirozených stanovišť. Významný submediteránní prvek ve středoevropské květeně. 

 

    

 

 

Literatura:

 

Soják J. (1995): Potentilla L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314