Potentilla alba - mochna bílá

17. 1. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Potentilla alba L. – mochna bílá

Syn.: Potentilla cordata Schrank  

Čeleď: Rosaceae – růžovité  

Status: VU  

 

Popis: Vytrvalá bylina dorůstající se maximálně 15 cm výšky. Lodyhy jsou postranní, poléhavé až vystoupavé, krátké a chabé. Přízemní listy jsou pětičetné, na líci zelené a na rubu stříbřitě šedé. Jednotlivé úkrojky jsou značně variabilní, mohou být podlouhle kopinaté až obvejčité, celokrajné či zubaté. Řapíky jsou porostlé šikmo vzhůru odstávajícími chlupy. Květy jsou bílé, kalich přitiskle chlupatý, korunní lístky jsou volné, delší než kalich. Plodem je nažka, která má na bázi věneček chlupů.

 

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření ve střední a jihovýchodní Evropě. Západní hranice rozšíření prochází Francií a Německem, dále pokračuje přes střední a jihovýchodní Evropu, na Ukrajinu a do západního Ruska, kde má východní hranici svého rozšíření. Jižní hranice prochází severní Itálií, Srbskem a Bulharskem.

 

V České republice je rozšířena ostrůvkovitě, hlavně v termofytiku a v teplejším mezofytiku. Chybí na Českomoravské vrchovině, na severní Moravě a v převážné části jižních a západních Čech.

 

Ekologie: Mochna bílá roste v listnatých, především dubových či dubohabrových lesích, na lesostepních slunných stráních, mezích či na vlhkých loukách. Je diagnostickým druhem teplomilných doubrav svazů Aceri tatarici-Quercion a Quercion petraeae, dále diagnostikuje aluviální kostřavové louky asociace Potentillo albae–Festucetum rubrae a karpatské louky asociace Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od dubna do května. 

 

Ohrožení a ochrana: Mochna bílá je z našich 4 druhů bělokvětých mochen nejméně vzácná. Přesto v poslední době mírně ustupuje, a proto si zaslouží naši pozornost. V Červeném seznamu je řazena mezi druhy zranitelné (VU).

 

 


Literatura:

Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.