Poa badensis - lipnice bádenská

18. 1. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Poa badensis Willd. – lipnice bádenská

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: VU

 

Popis: Hustě trsnatá, světle šedozelená tráva. Stébla štíhlá, hladká, chudě listnatá, bez ztlustlých bází, vysoká do 30 cm. Listy většinou přízemní, čepele na okraji s drsným chrupavčitým lemem. Lata hustá, klásky často nafialovělé, dvouřízně zploštělé; plevy široce blanitě lemované.

 

Možná záměna: Dobře poznatelná tráva, kterou habituelně může připomínat lipnice cibulkatá (Poa bulbosa), která má cibulkatě ztlustlé pochvy přízemních listů a bývá často živorodá.

 

Rozšíření: Druh s evropským značně disjunktivním areálem se submediteránní tendencí. Vyskytuje se bodově až ostrůvkovitě ve střední Evropě a rovněž na Balkánském poloostrově.

 

V České republice se jedná o vzácný druh, který se vyskytuje ve středních Čechách, resp. v Českém krase a na několika lokalitách mezi Kralupy nad Vltavou a Neratovicemi. Hojnější je však pouze na jižní Moravě, kde roztroušeně roste na Pavlovských kopcích a blízko obce Sedlec.

 

Ekologie: Lipnice bádenská je heliofyt rostoucí na výslunných skalnatých až kamenitých stráních a stepích. Preferuje výhřevné, minerálně bohaté, zejména vápenité, mělké substráty. Je součástí panonské skalní vegetace sv. Bromo pannonici-Festucion pallentis či pěchavových trávníků sv. Diantho lumnitzeri-Seslerion.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Lipnice bádenská není řazena mezi zvláště chráněné druhy, ovšem v Červeném seznamu patří mezi druhy zranitelné (VU), což je dáno bodovým rozšířením na našem území. Většina lokalit je součástí velkoplošných nebo maloplošných chráněných území. Přesto z některých lokalit jsou údaje velmi staré a druh se nedaří nově potvrdit.

 

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.