Platycleis montana - kobylka písečná

17. 2. 2017 vytvořil Stanislav Rada

Platycleis montana (Kollar, 1833) – kobylka písečná

Syn.: Montana montana (Kollar, 1833)

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: CR

 

Popis: Samci dorůstají 13,5–15 mm, samice 16–18 mm. Krytky a křídla přesahují zadeček, ale nedosahují kolen natažených zadních nohou. Samice mají na konci zadečku nápadně dlouhé, šavlovité kladélko. Základní zbarvení těla je šedohnědé s tmavými a světlými skvrnami (zejména na krytkách). Štít, temeno hlavy a zadní stehna jsou často zeleně zbarveny. Kladélko je světlé.

 

Možná záměna: S dalšími druhy rodu Platycleis. Hojná kobylka šedá (Platycleis albopunctata) má delší krytky, které vždy přesahují kolena zadních nohou. Krytky kobylky písečné nedosahují kolen zadních nohou. Krytky vzácné kobylky stepní (Platycleis veyseli) nedosahují ani konce zadečku (s výjimkou makropterních jedinců). Samice kobylky písečné mají nejdelší kladélko ze tří zmíněných druhů, navíc světle zbarvené. Tvarem těla a zbarvením je poněkud podobná také kobylka hnědá (Decticus verrucivorus), ta je ale dvakrát větší.

 

Rozšíření: Druh rozšířený ve střední a východní Evropě, na Balkáně, a dále přes Rusko až do střední Asie. Západní okraj areálu prochází Německem, Českem a Rakouskem. V Německu zanikly známé lokality v okolí Berlína a zůstává jen jediná u hranice s Polskem. V Polsku druh pravděpodobně vyhynul. Na Slovensku znám z několika jednotek až desítek lokalit, v Maďarsku hojný.

 

V ČR je výskyt omezen na jižní Moravu. Bylo zde známo několik lokalit (Hodonín, Bzenec, Čejč, Kobylí), ze všech však kobylka písečná během 20. století vymizela. V roce 2006 byla objevena velmi malá populace u Lanžhotu, která představuje jediný v současnosti známý výskyt této kobylky v ČR.

 

Biologie a ekologie: Teplomilný stepní druh. Upřednostňuje písčitá či kamenitá místa s řídkým porostem, ale objevuje se i v hustší vegetaci. Samice kladou vajíčka do půdy nebo do travních drnů. Nymfy se líhnou na jaře; dospělci se objevují od července, nejhojnější jsou v srpnu a přežívají do října. Živí se převážně rostlinnou stravou, ale nepohrdne ani drobným hmyzem. Nahrávku stridulace si můžete poslechnout zde.

 

Ohrožení a ochrana: Kobylka písečná je v Česku kriticky ohroženým druhem známým z jediné drobné lokality. Vymizení z historických lokalit bylo pravděpodobně způsobeno zarůstáním dřevinami a absencí tradičního hospodaření, udržujícího řídkou stepní vegetaci.

 

 

 

Literatura:

 

Gavlas V., Krištín A. (2004): On distribution and ecology of Platycleis montana (Kollar, 1833) (Ensifera: Tettigoniidae) in Slovakia. Polskie pismo Entomologiczne 73: 171–178.

 

Holuša J., Kočárek P. (2006): Occurrence of bush-cricket Platycleis montana in the Czech Republic (Orthoptera: Tettigoniidae). Entomological Problems 36: 99.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Liana A. (2000): Problemy ochrony prostoskrzydłych (Orthoptera) i innych grup ortopteroidalnych (Blattodea, Dermaptera, Mantodea) w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne 18: 147–153.