Platycleis albopunctata - kobylka šedá

27. 11. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) – kobylka šedá

Syn.: Platycleis grisea (Fabricius, 1781); Platycleis deticulata (Panzer, 1796)

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Samci dorůstají 15,5–23 mm, samice 18–24 mm. Zbarvení se pohybuje v různých odstínech hnědé a šedé barvy s drobným skvrněním po celém těle. Svrchní strana hlavy a štítu může být někdy okrová až oranžovohnědá. Vzácně se vyskytují jedinci se zeleným zbarvením po těle. Na krytkách bývají větší světlé skvrny. Krytky i křídla jsou dlouhá, přesahují zadeček i kolena zadních nohou. Samice mají tmavohnědé, silně zahnuté kladélko.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Platycleis. Kobylka písečná (Platycleis montana) a kobylka stepní (Platycleis veyseli) se vyskytují velmi vzácně na jižní Moravě. Kobylka šedá má delší krytky, které vždy přesahují kolena zadních nohou. Krytky kobylky písečné nedosahují kolen zadních nohou; samice se dále liší světle zbarveným kladélkem. Krytky kobylky stepní nedosahují ani konce zadečku. Na Slovensku a v Rakousku dále žije kobylce šedé velmi podobná kobylka Platycleis affinis.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v Evropě a Maroku.

 

V ČR lokálně hojný v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Kobylka šedá obývá suchá stanoviště s teplým mikroklimatem a nezapojeným drnem, jako jsou lesostepi, suché louky, kamenité stráně nebo kamenolomy. Samice kladou vajíčka jednotlivě do půdy, případně do trsů trav. Na jaře (v květnu) se líhnou nymfy, které dospívají po sedmi svlékáních. Dospělé kobylky se vyskytují od července do října. Potravou jsou listy rostlin a menší hmyz.

Nahrávka stridulace samců zde. Za chladného počasí je stridulace pomalejší.

 

Taxonomická poznámka: Na území ČR se vyskytují 2 poddruhy – Platycleis albopunctata albopunctata (vyskytuje se v Čechách, vzácně též na severní Moravě) a Platycleis albopunctata grisea (vyskytuje se na Moravě, jeden nález z 80. let též z východních Čech). V současnosti převládl názor, že by měly být považovány za 2 blízce příbuzné druhy - Platycleis albopunctata a Platycleis grisea. Jejich vzájemné rozlišení je možné na základě tvaru epiphallu samců a subgenitální destičky samic. Na fotkách je (pod)druh P. a. grisea.

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.