Platnickina tincta - snovačka kropenatá

17. 10. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) – snovačka kropenatá

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–4,2 mm (hlavohruď 1,2–2 mm). Hlavohruď je světle žlutohnědá s tmavým klínem v přední části. Chelicery tmavě tečkované. Zadeček je kulovitý, zbarvení zadečku je šedohnědé s červenohnědou skvrnou a drobnými světlými i tmavými skvrnami (odtud české jméno „kropenatá“). U některých samců může být zadeček celý tmavý. Nohy jsou světle žlutohnědé, tmavě skvrnité.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými snovačkami rodu Theridion. Od kterých se liší výrazným kropenatým zbarvením a trichobotrií (štětinou) na zánártí 3. páru nohou. Podobný je také ostník pavoukožravý (Ero furcata). V ČR je jediným zástupcem rodu Platnickina.

 

Rozšíření: Holarktický druh, který je rozšířen po celé Evropě, mírném pásu Asie a v Severní Americe.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka kropenatá obývá především různé typy lesů, jak jehličnatých, tak listnatých, křoviny, ale i parky, zahrady apod. Žije na keřích a větvích stromů, kde si tvoří řídké sítě mezi listovím. Často také vyhledává sítě jiných pavouků, ve kterých krade kořist a někdy se zmocní i jejich majitelů. Samice hlídá v letních měsících drobný kulovitý kokon, nejčastěji v řídké síti na spodní straně listů. S dospělci se setkáme zejména od května do září. Přezimují hlavně mladí jedinci, nejčastěji v dutinách stromů nebo i v ptačích budkách a hnízdech ptáků.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.