Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý

17. 6. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard – vemeník dvoulistý

Syn.: Orchis bifolia L.; Platanthera solstitialis Boenn. in Reichenb., nom. illeg.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: VU, §O

 

Popis: Bylina světle zelené barvy, vysoká obvykle do 60 cm. Lodyha přímá, dutá, lysá, rýhovaná. Dolní listy většinou 2, lupenité, vstřícné, vyrůstající nad bází lodyhy, široce eliptické až obvejčité. Klas přímý, válcovitý. Květy bílé, vonné; brylky rovnoběžné, od sebe oddálené max. 1,3 mm; ostruha dlouhá 18–30 mm.

 

Možná záměna: Lze zaměnit s vemeníkem zelenavým (Platanthera chlorantha), který má, jak druhový název napovídá, nazelenalé květy.  Brylky nejsou u tohoto druhu postaveny rovnoběžně a jsou od sebe oddálené na horním konci 2–3 mm. V místech společného výskytu se oba druhy mohou křížit. Kříženci se vyznačují různými kombinacemi znaků obou rodičů.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který se vyskytuje po celém evropském kontinentu. Na východ jeho areál zasahuje až po Himálaj.

 

V České republice byl v minulosti hojným druhem, dnes se vyskytuje téměř po celém území roztroušeně, místy až vzácně.

 

Ekologie: Vemeník dvoulistý osidluje rozmanité lesní a nelesní biotopy. Roste zejména na křovinatých stráních, loukách, ve světlých lesích a v lesních lemech, rovněž na vřesovištích. Roste na širokém spektru půdních substrátů a v řadě typů vegetace.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od konce května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon je řazen mezi zvláště chráněné druhy České republiky v kategorii druhů ohrožených. V Červeném seznamu je hodnocen jako zranitelný druh (VU).

 

 

Literatura:


Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – ArcaJIMfa, Třebíč.

 

Zázvorka J. (2010): Platanthera L. C. M. Richard In. Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, 486–492.